Lyssna

Publicerad klockan .

Utbildning i bemötande med hjälp av VR-glasögon

För att personal inom vård och omsorg ska kunna hjälpa brukare på̊ bästa sätt så måste de kunna förstå hur en person med funktionsvariation eller kognitiv svikt upplever sin vardag. Sektor omsorg utbildar nu personal genom att låta dem leva sig in i rollen som brukare i en uppslukande VR-upplevelse.

Kvinna sitter i stol med VR-glasögon på sig.Förstora bilden

Götene kommun har tagit ett stort steg in i framtiden genom att använda ett utbildningsverktyg via VR-glasögon som utvecklar hur omsorgspersonal förstår och bemöter äldre. Utbildningen i bemötande genomförs löpande under en tvåårsperiod. Förutom omsorgspersonal får även biståndshandläggare och chefer gå VR-utbildningen, eftersom de spelar en roll i beslutsprocessen kring brukarna.

Införandet av VR-utbildningen har varit lätt, speciellt nu efter pandemin då kommunen har ökat sin digitala mognad. Utbildningen har fått positiv respons från personalen vilket visar att utbildningen kom i rätt tid och fyllde ett behov.

En första utvärdering av utbildningsverktyget visar att personalen förstår konsekvenserna av ett anpassat bemötande av brukare bättre efter utbildningen, och insikten växer att det inte enbart beror på brukaren. Även de som har lång erfarenhet, som tycker att de redan vet mycket om bemötande efter många år i yrket, upplever att utbildningen hjälper dem att tänka på ett annorlunda sätt.

Utbildningen via VR-glasögon har inte bara blivit en utbildning utan även en resa in i brukarnas värld, där ökad empati och förståelse formar en förbättrad äldreomsorg i Götene.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!