Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Uppföljning av värdighetsgarantier

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

En uppföljning har genomförts av äldreomsorgens värdighetsgrarantier. Uppföljningen visar att verksamheten klarar garantierna till stor del. Det som behöver förbättras är informationen.

Bakgrund

För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för våra medborgare och brukare vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen fastställde kommunstyrelsen tre värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i oktober 2013. Dessa är:

  • Inflytandegaranti som innebär bland annat att den som har äldreomsorg ska ha inflytande på hur och när hjälpen ska utföras.
  • Anhörigstödsgaranti som innebär bland annat att den som är anhörigvårdare ska erbjudas kostnadsfri avlösning i hemmet.
  • Informationsgaranti som innebär bland annat att den som ansöker om äldreomsorgen ska få både muntlig och skriftlig information om kommunens äldreomsorg.

Värdighetsgarantierna är baserade på den nationella värdegrunden.

Syftet med uppföljningen

Syftet med uppföljningen av värdighetsgarantierna är att fånga brukarnas och verksamhetens syn på garantierna för att få en uppfattning om hur garantierna har uppfyllts och fungerat.

Metod

Värdighetagarantierna har följts upp genom enkätfrågor till värdegrundsledarna, biståndshandläggarna, enhetscheferna, anhörigsamordnaren. Utöver dessa enkätfrågor så har resultat granskats från den nationella brukarundersökningen, korttidens brukarundersökning, måluppfyllelse av styrkortsmål, intern kvalitetsgranskning, SKL:s Webbgranskning och inkomna synpunkter och klagomål,

​Resultat

Sammanfattningvis visar uppföljningen ett bra resultat när det gäller inflytandegarantin och anhörigstödsgarantin med undantag för hemtjänsten som behöver förbättra brukarnas upplevelse av att personalen tar hänsyn till de äldre åsikter och önskemål.

Resultatet för informationsgarantin visar att vi behöver förbättra den skriftliga informationen om äldreomsorgen och informationen om var brukare och närstående ska vända sig om de har synpunkter och klagomål. Vi behöver också förbättra informationen om värdighetsgarantierna.

Förslag på en ny trygghetsgaranti i hemtjänsten

Verksamheten ger också ett förslag till socialnämnden att ta fram en trygghetsgaranti som garanterar att hemtjänstpersonalen ska visa sin tjänstelegitimation när de kommer hem till brukaren.

Bakgrunden till detta förslag grundar sig på att falsk hemtjänstpersonal som utger sig komma från kommunen har ökat på senare tid. Idag har all hemtjänstpersonal legitimation som de kan visa upp om brukaren efterfrågar detta, vilket inte alla brukare gör. Med en garanti där personalen är mer aktiva och visar legitimation hoppas vi att brukaren ska känna sig tryggare i sitt hem.

Läs mer

Läs hela uppföljningen här Pdf, 519.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Värdighetsgarantier inom äldreomsogen Öppnas i nytt fönster.

Läs mer: Folder Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!