Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Toppbetyg för särskilt boende för tredje året i rad!

Publicerad: klockan

En yngre kvinna håller om en äldre man som håller i en käpp.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

I årets nationella brukarundersökning visar Götene Kommun för tredje året i rad ett toppresultat för särskilt boende, även hemtjänsten har förbättrat sitt resultat. Mest glädjande är att personalens bemötande får de högsta betygen både inom särskilt boende och hemtjänsten. - Detta ska vi fira, säger Veronica Augustsson sektorschef för äldreomsorgen.

​Särskilt boende

Svarsfrekvens 53,5 % (46 personer).

Av totalt 22 frågor som ställts till de boende och deras företrädare i särskilt boende, så ligger Götenes snittvärde (andel positiva svar) över både riket och Västra Götaland i alla frågorna.

Förbättrat resultat

Trots ett toppresultat 2013  för särskilt boende har verksamheten lyckats att förbättra resultatet ytterligare i 13 av de 22 frågorna, vilket är imponerande.

100 % nöjda med personalens bemötande

När det gäller personalens bemötande har verksamheten fått full pott av de boende, 100% är nöjda. Utöver bemötandet fick 8 av frågorna över 90% i nöjdhet. Dessa var:

 • ​Personalens bemötande100 %
 • Fick plats på önskat boende 97 %
 • Maten smakar bra 95 %
 • Känner sig trygg på äldreboendet 95 %
 • Känner förtroende för personalen 95 %
 • Ett fungerande samarbete mellan närstående och boendet 95 %
 • Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet 95 %
 • Det är lätt att få kontakt med personalen 93 %
 • Är sammantaget nöjd med äldreboendet 90 %

Några förbättringsområden

Trots mycket höga betyg och att alla betyg ligger över rikssnittet finns det några förbättringsområden. Bland annat är det 50 % som besväras av ensamhet på våra boenden och det är inte många som vet var de kan lämna synpunkter och klagomål 58 %. Dessa två frågor har vi visserligen förbättrats oss i sedan förra mätningen, men de är fortfarande förbättringsområden för oss. Möjligheten att komma utomhus, att personalen informerar om tillfälliga förändringar och att det är lätt få träffa läkare är andra förbättringsområden.

Läs en sammanställning av resultatet för särskilt boende

Hemtjänst

Svarsfrekvens 72,2 % (135 personer)

I hemtjänsten är betygen inte lika höga som i särskilt boende, men här har verksamheten lyckats förbättra resultatet i 10 av de 17 frågorna vilket är positivt och ett tecken på att verksamheten är på rätt väg.

99 % nöjda med personalens bemötande 

Även här får personalens bemötande nästan full pott 99 %.Utöver bemötandet fick flera frågor högt betyg.

 • ​Personalens bemötande 99%
 • De boende känner förtroende för personalen 95%
 • Personalen kommer på avtalad tid 89%
 • Fungerande samarbete mellan anhörig och hemtjänsten 87 %
 • Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 86 % 
 • Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 84 %

Förbättringsområden

Resultatet visar också här på en del förbättringsområden. Bland annat så är det bara 43 % som inte besväras av ensamhet i hemtjänsten, endast 51 % tycker att det är lätt att få träffa läkare, 56 % tycker att de kan påverka vilka tider de får hjälp och det är 58 % som vet var de kan lämna synpunkter och klagomål.

Läs en sammanställning av resultatet för hemtjänsten

Handlingsplan

Nu får ledningen, enhetschefer och personal tillsammans analysera och diskutera resultatet och ge förslag på hur de ska kunna bibehålla de goda resultaten samt ge förslag på åtgärder till det som behöver förbättras.

Om socialstyrelsen nationella brukarundersökningar 

Socialstyrelsen gör en årlig undersökning där alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård och omsorg. Totalt har 130 735 personer svarat på årets enkät.

Länk till Socialstyrelsen, äldres uppfattning om äldreomsorgen

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!