Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Toppbetyg för kommunens hemtjänst!

I årets nationella brukarundersökning har Götene kommuns hemtjänst fått ett toppresultat.

Förstora bilden

Brukarundersökning hemtjänst

Resultatet för Götene kommun ligger över både riket och Västra Götaland i samtliga frågor som skickats till de kommuninvånare som har hemtjänst.
- Detta är ett resultat som vi ska vara mycket stolta över, säger Eva Thimfors, socialchef, som även vill rikta ett stort tack till personalen som har bidragit till det goda resultatet.

Mest nöjd med

När det gäller personalens bemötande har vi fått full pott av omsorgstagarna, 100% är nöjda inom samtliga hemtjänstområden i kommunen (rikets snitt 96%). Andra frågor som har fått väldigt stor andel positiva svar är:

  • Hur trygg känner du dig att bo hemma med stöd från hemtjänsten? 96% (rikets snitt 85%)
  • Känner förtroende för personalen, 97% (rikets snitt 88%)
  • Är sammantaget nöjd med hemtjänsten, 93% (rikets snitt 86%)
  • Hur tycker du att personalen utför sina arbetsuppgifter? 93% (riket snitt 84%)

Ta tillvara på goda exempel

Under hösten kommer brukarundersökningen att presenteras för hemtjänstens medarbetare. Då kommer fokus vara på att bibehålla det goda arbetet och ta tillvara på personalens kunskap och de välfungerande arbetssätt som gett de goda resultaten.

Särskilt boende

En brukarundersökning har även skickats till boende på kommunens särskilda boende. Där är resultatet inte lika höga som inom hemtjänsten, men även inom särskilda boende får personalens bemötande ett gott betyg med 95 % positiva svar (rikets snitt 92%).

Fler frågor som har fått hög andel positiva svar:

  • Tar personalen tillvara på brukarnas åsikter? 88% (rikets snitt 79%)
  • Är sammantaget nöjd med boendet, 87 % (rikets snitt 78%)
  • Upplever du att måltiderna är en trevlig stund på dagen? 81% (rikets snitt 68%).
  • Hur brukar maten smaka? 80% (rikets snitt 73%)

Förbättringsområden

Resultatet visar också på en del förbättringsområden. Den upplevda ensamheten är högre för de som bor på äldreboende än de med hemtjänst. Just nu gör kommunen en kartläggning hos de boende för att kunna arbeta med att minska den upplevda ensamheten. Ett annat förbättringsområde är de aktiviteter som erbjuds på boendena, där brukarundersökningen visar en försämring från föregående år. Även resultatet för boendemiljön och om personalen meddelar tillfälliga förändringar har sjunkit. Detta kommer varje arbetsplats att få arbeta vidare med.

Arbetet framåt

Nu får ledningen, enhetschefer och personal tillsammans analysera och diskutera resultatet och ge förslag på hur de ska kunna bibehålla de goda resultaten samt ge förslag på åtgärder till det som behöver förbättras.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!