Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Toppbetyg för äldreomsorgen i år igen!

Publicerad: klockan

En yngre kvinna håller om en äldre man som håller i en käpp.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

I årets nationella brukarundersökning visar Götene Kommun återigen ett toppresultat för särskilt boende

Av totalt 22 frågor som ställts till de boende och deras företrädare i särskilt boende så ligger Götenes snittvärde (andel positiva svar) över både riket och Västra Götaland i hela 19 av de 22 frågorna. - Detta är ett resultat som vi ska vara mycket stolta över, säger Veronica Augustsson tillförordnad sektorschef.

Mest nöjd med

När det gäller personalens bemötande har vi fått full pott av de boende, 100% är nöjda. Utöver bemötandet fick 8 av frågorna över 90% i nöjdhet. Dessa var:

 • Ett fungerande samarbete mellan närstående och boendet 98%
 • Känner förtroende för personalen 96%
 • Maten smakar bra 93%
 • Fick plats på önskat boende 93%
 • Är sammantaget nöjd med äldreboendet 92%
 • Det är lätt att få kontakt med personalen 91%
 • Tar hänsyn till den boendes åsikter och önskemål 91%

Några förbättringsområden

Trots mycket höga betyg finns det några förbättringsområden. Bland annat så är det många som besväras av ensamhet på våra boenden, det är inte så många som vet var de kan lämna synpunkter och klagomål, de boende är inte helt nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet och möjligheten att komma utomhus, även om den sistnämnda frågan ligger över rikssnittet. Likaså informationen vid tillfälliga förändringar är lite låg i förhållande till övriga frågor.

Hemtjänst

I hemtjänsten är betygen inte lika höga som i särskilt boende, men även här kammar vi hem full pott (100%) när det gäller samarbetet mellan närstående och hemtjänsten. Övriga frågor där vi får bra resultat.

 • ​Personalens bemötande 96%
 • De boende känner förtroende för personalen 93%
 • Personalen kommer på avtalad tid 87%
 • Personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar 76%

Förbättringsområden

Resultatet visar också på en del förbättringsområden. Brukarna är inte helt nöjda med möjligheteten att kunna påverka vilka tider man får hjälp, att personalen inte har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete, att handläggarens beslut inte är anpassat efter behov och att de inte vet var de ska vända sig med synpunkter och klagomål.

Handlingsplan

Nu får ledningen, enhetschefer och personal tillsammans analysera och diskutera resultatet och ge förslag på hur de ska kunna bibehålla de goda resultaten samt ge förslag på åtgärder till det som behöver förbättras. När det gäller synpunkter och klagomål så håller verksamheten på att ta fram rutiner för detta som kommer att införas i början av 2014. Äldreomsorgens värdighetsgarantier som nyligen har införts förväntas också höja kvaliteten ytterligare för brukarna.

Lättläst

Lättläst version av nyheten på Kortanyheter.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!