Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Tillgänglighetsdatabasen(TD) på kommunens hemsida - 17 november

Götene kommun är ansluten till Tillgänglighetsdatabasen (TD) som innehåller information om tillgänglighet för funktionshindrade. Från och med 17 november finns databasen på kommunens hemsida. I databasen samlas information om tillgänglighet till butiker, restauranger, offentlig service, friluftsområden och andra besöksmål. 

Hittills är 25 olika lokaler och platser inom kommunen inventerade. Flera delar av Centrumhuset är klara, till exempel vårdcentralerna, tandvården, bibliotek och medborgarkontor. Dessutom är flera privata aktörer anslutna till databasen.
 
Kommunens lokaler inventeras av personal i handikappomsorgen med hjälp av en arbetsgrupp på Daglig verksamhet Linden. Arbetet med inventeringen fortsätter så att alla kommunens lokaler ska finnas med i databasen. Förhoppningen är att fler aktörer ansluter sig till TD så att det blir lätt för besökare att avgöra om man kan göra ett besök eller inte. Det är bra för alla besökare att lokaler är inventerade, om man har ett funktionshinder är det nödvändigt att veta om det går att besöka verksamheten.
 
Information om tillgänglighet presenteras utifrån fem förutsättningar:

  • svårt att se
  • svårt att höra
  • svårt att röra sig
  • svårt att tåla vissa ämnen
  • svårt att bearbeta, tolka och förmedla information

TD är framtagen av Handikappkommittén Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, handikapprörelsen i Västsverige samt företag och kommuner i Västra Götaland. Regionen arbetar med att utveckla, kvalitetssäkra och sprida TD i hela landet. Aktörer och kommuner som finns med i TD ansvarar själva för att inventera sina lokaler. Man utgår från fasta formulär med ett antal kriterier som följer svensk lagstiftning inom tillgänglighetsområdet.

Det finns bestämmelser om att verksamhet och fastighetsägare ska arbeta för att förbättra tillgängligheten. Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Vid nybyggnad och ombyggnad ska tillgängligheten finnas med i planeringsarbetet.

Till sidan med Tillgänglighetsinformation

Till Västra Götalandsregions hemsida om Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor besvaras av:

Kia Sundstedt
Enhetschef LSS
Telefon: 0511-38 61 16
E-post: kia.sundstedt@gotene.se

Gun Johansson
Informatör                     
Telefon: 0511-38 60 47
E-post: gun.johansson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!