Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Tema demens under hösten med information, föreläsning och studiecirklar

Publicerad: klockan

Götene äldrecenter. Klicka på bilden för att förstora

Götene äldrecenter. Klicka på bilden för att förstora

Götene kommun samarbetar med Primärvården för att utveckla demensverksamheten i kommunen. En del i arbetet är att nå ut till anhöriga och allmänhet för mer information om demens och bemötande.

Det händer att grannar, taxi, affärer eller bank träffar människor som på grund av glömska har svårt att klara sin situation. Den information som ges vänder sig till alla som på ett eller annat sätt känner att de vill veta mer om demens.

Information

Information i Götene tidning kring demens och vad som sker i kommunen.

8 oktober blir det en informationskväll för anhöriga och allmänhet på Berget, Götene Äldrecenter. Där ges kortare information kring demenssjukdomar, bemötande, hjälpmedel och stöd från kommunen. Läkare, demenssjuksköterska, arbetsterapeut, biståndshandläggare samt enhetschef för demensenheten medverkar under kvällen.

Föreläsning

12 november föreläser Ola Polmé för anhöriga om demens. Ola Polmé är sjukskötare med lång erfarenhet av demensfrågor och är en flitigt anlitad föreläsare i ämnet. Mer information finns att läsa i Götene tidning samt på kommunens hemsida under vecka 45.

Studiecirklar

Kommunen anordnar studiecirklar för anhöriga till personer med demenssjukdom. På cirklarna träffar man andra personer i samma situation och innehållet utformas efter önskemål från deltagarna. Exempel på innehåll kan vara utbildning i demenssjukdomar, bemötande, tekniska hjälpmedel, information om god man eller annat som gruppen själv önskar. Mer information samt intresseanmälan kommer under hösten att skickas till personer som har varit i kontakt med Primärvården eller kommunen på grund av demens.

Läs mer om demens

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!