Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Synpunkter på omsorg och stöd!

Publicerad: klockan

Den 1 mars infördes en rutin för synpunkts- och klagomålshantering inom äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Efter fyra månder har en sammanställning gjorts över inkomna synpunkter och klagomål för att ta reda på om rutinen fungerar och hur cheferna har hanterat synpunkterna.

Sammanställningen är gjord över en kort period vilket gör att antalet synpunkter är få, därför går det inte att dra några säkra slutsatser utifrån resultatet. Det man kan se är tendenser och hur man har hanterat synpunkterna. Därför ska resultatet tolkas med försiktighet.

Resultatet
Utifrån resultatet kan man se att det kommit in både beröm och klagomål till verksamheten, även några förbättringsförslag också. De flesta synpunktslämnarna är nöjda med åtgärderna.

Flest synpunkter inom äldreomsorgen - minst inom handikapp och individ- och familjeomsorgen
Det är inom äldreomsorgen som det kommit in flest synpunkter. De flesta enheterna inom äldreomsorgen är representerade, vilket är positivt. Handikappomsorg och individ- och familjeomsorg har endast en synpunkt vardera. Här behöver man jobba mer med information till brukare, närstående och personal för att få in fler synpunkter.

Vem har lämnat in synpunkter?
När det gäller vilka som har lämnat in synpunkter så är det relativt jämnt fördelat mellan den enskilde, anhöriga och anonyma. Att det är en del som har valt att vara anonyma medför att verksamheten inte kan återkoppla för att få mer information och vilka åtgärder som man tänker vidta. Eftersom det är en ny rutin kanske en del känner sig osäkra och vill vara anonyma då man inte vet hur exempelvis ett klagomål kommer att tas emot. Många befinner sig i en beroendeställning vilket också kan påverka. Förhoppningsvis väljer fler att lämna sitt namn framöver då rutinen har satt sig i verksamheten och informationen når ut till brukare deras närstående och övriga medborgare i Götene.

Synpunktsfoldern mest använd
Den framtagna synpunktsfoldern är det sätt de flesta har valt att använda när de ska lämna synpunkter, även brev och webben används en del.

Rutinen fungerar, men mer information behövs
Sammanfattningsvis kan man säga att det efter fyra månader som rutinen funnits kommer in både beröm, klagomål och förbättringsförslag och att de ansvariga cheferna har åtgärdat och hanterat dem på ett bra sätt, vilket är ett tecken på att rutinen fungerar. Det som behöver förbättras är informationen och marknadsföringen om synpunkts- och klagomålshanteringen inom handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Detta för att få in fler synpunkter framöver.

Efter årsskiftet 2014/2015 ska nästa sammanställning göras av inkomna synpunkter och klagomål som troligtvis ger oss mer information om hur rutinen fungerar och vilka förbättringar som har gjorts i verksamheten.

Läs hela sammanställningen Pdf, 389.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!