Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld i nära relationer

Kvinnor, barn och andra som lever med våld är extra utsatta i krissituationer och riskerar därför att fara särskilt illa under covid-19-pandemin. Socialtjänsten erbjuder stöd och hjälp till dig som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående.

Hand som håller kraftfullt runt en arm.Förstora bilden

Våld eller andra övergrepp i nära relationer innebär ett avsiktligt upprepat våld, psykiskt- eller fysiskt övergrepp utövat mot en person som förövaren har eller haft en nära relation med. Varje år utsätts tusentals personer för sådant våld. Våldet kan handla om nedvärderande kommentarer, knuffar, hot, slag, överfall, påtvingade sexuella handlingar, frihetsbegränsningar eller andra kränkande handlingar. Våldet skapar ofta känslor av skam och skuld hos den som utsätts. Våld kan förekomma i alla typer av relationer.

Om du är eller har varit utsatt för våld finns möjlighet att få råd och stöd samt insats i form av placering på skyddat boende.

Barn och ungdomar som utsatts för eller har bevittat våld i nära relation

Barn och ungdomar har nästan alltid sett och förstått vad som pågår i familjen. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. 

Kontakt

För att få stöd och hjälp kontaktar du socialtjänsten
Telefon: 0511‑38 61 04 eller 0511-38 61 10
E-post: socialnamnden@gotene.se

Mer information

Mer information från socialtjänsten om våld i nära relationer

Andra verksamheter som du kan vända dig till:

Utväg Skaraborg

Är en samverkan för våld i nära relation som arbetar både med kvinnor, barn, tonåringar och män. Utväg arbetar såväl med individuella samtal som med gruppverksamhet.

För mer information besök Utvägs hemsida: www.utvag.se 

Kvinnojouren Linnéan

Telefontid vardagar kl. 08.00-16.00.
Telefon: 0510-219 00
Kvälls-/jourtelefon klockan 16.00-23.00 samt hela helgen.
Telefon: 0200-11 33 33
E-post: kvinnojourenlinnean@telia.com

Läs mer om Kvinnojouren Linnéan här

Kvinnohuset och kvinnojouren Tranan

Telefontid vardagar 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Telefon: 0500-41 86 68

Jourtelefon: 0200-11 33 33
E-post: info@kvinnohusettranan.com

Läs mer om Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan här

Länkar till mer information hos andra aktörer

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!