Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Steg för livet - en kampanj för att förebygga självmord

Lördag den 9 september är suicidpreventiva dagen. En dag med syfte att bryta tystnaden kring suicid. "Steg för livet" är en informationskampanj från Suicidprevention i Väst och Västra Götalandsregionen där de lär ut fyra steg som kan göra skillnad när du ska stötta en person som mår dåligt. Den 5 september arrangerar vi en gratis föreläsning i Parken Götene om suicidprevention och hur man stärker det hälsofrämjande föräldraskapet.

Två ungdomar sitter ner och pratar med varandra.Förstora bilden

Fotograf: Johan Helmer. Klicka för att förstora bilden.

Var sjätte timma tar en människa sitt liv. Du kan göra skillnad! Tillsammans hjälps vi åt att bryta tysnaden kring en allt för vanlig dödsorsak - suicid. Sjukvård spelar en viktig roll i suicidprevention. Men hur tillgänglig och högkvalitativ sjukvården än lyckas bli så kan den aldrig ersätta de mänskliga möten som sker i vår vardag. Möten där vi, var och en av oss, kan göra skillnad för medmänniskor som mår dåligt. För vänner, kollegor, familj, släktingar och bekanta som tänker på självmord.

Lär dig de fyra stegen

Hur kan vi hjälpa när någon mår dåligt och tänker på självmord? "Steg för livet" är en informationskampanj från Suicidprevention i Väst och Västra Götalandsregionen. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen hos allmänheten om hur vi kan förebygga självmord. På Steg för livets hemsida kan du ta del av de fyra stegen som kan göra skillnad när du ska stötta en person som mår dåligt:

1. Ta kontakt

Märker du att någon nära dig mår dåligt och kanske har förändrats på ett sätt som gör dig orolig? Prata med personen. Du kan säga: ”Jag ser att du inte mår bra, vill du berätta för mig hur du har det?” Ibland kan det räcka med ett samtal för att en person ska skjuta upp planerna på att ta sitt liv och till slut avstå från självmord.

2. Visa att du bryr dig och vill lyssna

Fråga om det har hänt något särskilt. Håll ögonkontakt under samtalet, försök att vara öppen och fördomsfri. Var inte rädd för att det ska bli tyst. Under tystnaden bearbetas tankar och känslor. Ibland behöver du ställa tydliga frågor för att samtalet ska komma igång. ”Vad gjorde du igår? Hur har du det i skolan/på arbetet?” Kommer det fram saker som personen upplever som positiva i sitt liv, lyft fram och förstärk dem.

3. Fråga om självmord

När du ställer frågan visar du att det är okej att prata om självmordstankar. Du behöver inte vara orolig för att frågan ökar risken för självmord. Det är en myt. Du kan fråga: ”Är det så jobbigt att du ibland tänker på att avsluta ditt liv?” Om det är så: ”Har du tänkt ut hur du skulle gå tillväga?” Långt gångna planer kan tyda på att situationen är mer allvarlig. Har personen varit i en liknande situation, hur hanterade hen det då? Ta allt prat om självmord på allvar och lova aldrig att du håller någons självmordstankar hemliga.

4. Sök hjälp – ge hopp

Betona att det finns hjälp att få och diskutera hur du kan vara ett stöd. Erbjud dig att följa med och söka hjälp. Försök se till att personen känner sig lugn, stanna kvar och kontakta gärna någon som hen känner sig trygg med. Lämna aldrig någon självmordsnära ensam. Verkar personen inte ha kontroll över situationen, se det som ett nödläge! Ring 112 eller åk till psykiatrisk akutmottagning på närmaste sjukhus.

Länsgemensam- och lokal handlingsplan för suicidprevention

Under våren 2022 antog Götene kommun en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention samt tagit fram en lokal plan för suicidpreventionsarbetet inom kommunen.

Götene kommuns handlingsplan för suicidprevention 2022-2025 Pdf, 450.1 kB.

Starka vuxna ger starka barn - Föreläsning 5 september

Den 5 september klockan 18.30-20.15 hålls en föreläsning i Parken Götene om suicidprevention och hur man stärker det hälsofrämjande föräldraskapet. Föreläsare är Mia Börjesson, handledare och författare med stor erfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar. Föreläsningen är kostnadsfri och kräver ingen anmälan. Alla är välkomna!

Adress: Parken Götene, Trombongatan 1.

Informationsfilm kring Suicid

Filmen "Steg för Livet" berättar om personer med erfarenhet av självmordstankar om vad som har hjälpt dem att orka fortsätta när livet har varit svårt.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!