Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Skogsbrand var scenariot när kommunen krisövade

Under torsdagen övade kommunens krisorganisation. Värmebölja, låga grundvattennivåer och brand var temat för övningen.

Tjänstepersoner runt ett stort bord.Förstora bilden

Krisorganisationen i full färd med att hantera övningskrisen (klicka för att förstora).

Syftet med krisövningen var att testa hur väl kommunens krisorganisation klarar att hantera och samordna arbetet med en samhällskris där stora delar av kommunen är direkt eller indirekt berörd.

I övningen ingick krisorganisationen på tjänstepersonsnivå, det vill säga:

  • kommundirektörens ledningsgrupp
  • säkerhetssamordnare
  • tjänstepersoner från olika delar av den administrativa organisationen som under en kris tillsammans arbetar med kriskommunikation

Den politiska krisledningsnämnden ingick inte i övningen.

På det stora hela var det en lyckad övning. Som i alla övningar lär man sig mycket och svagheter blir synliga. Utifrån erfarenheter från övningsdagen kommer vi därför nu skruva i krisorganisationen och i rutinerna för att vara ännu bättre förberedda den dagen en kris inträffar.

Ett realistiskt scenario

Scenariot för krisövningen utspelade sig i juni 2020. En torr och nederbördsfattig vår hade gjort att grundvattennivåerna var väldigt låga och marken extremt torr. En brand startade i skogarna på Kinnekulle och ganska snabbt var stora delar av kullen i lågor. Det var ett realistiskt scenario som bygger på de senaste årens torra och varma somrar med skogsbränder till följd som har härjat runt om i landet.

Mer om kommunens krisarbete

Är du mer nyfiken på hur kommunen arbetar med kriser och krisberedskap? Här finns mer att läsa:

Kontakt

Har du frågor kring kommunens krisberedskap är du välkommen att kontakta våra säkerhetssamordnare:

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!