Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Skärpt eldningsförbud i skog och mark från och med 15 juni

Eldningsförbud. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Eldningsförbud. Klicka på bilden för att förstora.

På grund av torrt, varmt och soligt väder under en lång period har marken och växtligheten
torkat ut och är nu mycket lättantändlig. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har därför beslutat införa skärpt eldningsförbud i Falköping,
Götene, Skara och Tidaholms kommuner från och med idag, torsdag den 15 juni klockan 12.00. Det skärpta eldningsförbudet gäller tillsvidare.

SMHI:s bedömning för brandrisken i skog (FWI-index) har nu uppnått nivå 6 i Götene, Falköping, Skara och Tidaholms kommuner. Vilket är det högsta värdet på mätningsskalan. Detta innebär en mycket stor antändnings- och spridningsrisk. Därför inför Samhällskydd Mellersta Skaraborg skärpt eldningsförbud i Götene, Falköping, Skara och Tidaholms kommuner från och med torsdag den 15 juni från klockan 12.00.

Stor brandrisk

Under skarpt eldningsförbud är det inte tillåtet att i skog och mark:

 • Grilla vid kommunens iordningsställda grillplatser med fasta bränslen, så som ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar med mera
 • Använda engångsgrill
 • Använda stormkök på annan plats än vid iordningställda matlagningsplatser
 • Göra upp eld eller grilla direkt på marken
 • Använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Under skarpt eldningsförbud är det tillåtet att:

 • Grilla på egen tomt med kol, briketter eller gasol
 • Använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg, exempelvis på iordningsställda matlagningsplatser

Var alltid försiktig när du eldar eller grillar och var alltid förberedd att släcka en eventuell eld.

Skärpt eldningsförbudet gäller tillsvidare

Det skärpta eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg och stabil nivå. Det varma och soliga vädret som varit, och även ser ut att hålla i sig, gör att det kommer krävas stora mängder regn för att marken ska återhämta sig så att brandrisken minskar. Vi vill därför understryka att förbudet gäller tills Samhällsskydd Mellersta Skaraborg meddelar att förbudet är hävt.

Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Du kan gå in på SMHI och kontrollera aktuell brandriskprognos eller ladda ner appen från MSB som heter "Brandrisk ute".

Information in English: Strict Fire ban in the woods and terrain

There is a strict fire ban in Falköping, Götene, Skara och Tidaholm municipalities. The strict fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors in the woods and the terrain. Not even within approved grilling areas. But you are allowed to light barbeques/grill in your own garden with coal, briquettes or LPG (liquefied petroleum gas). You are also allowed to use equipment for cooking that is powered by gas or liquid outdoors provided that these are placed so that the risk of ignition and spread is low, for example in prepared cooking areas.

During a strict fire ban, the following are prohibited:

 • Any use of disposable grill
 • Any use of portable stove
 • Use equipment for cooking power by gas or liquid utside of prepared cooking areas
 • Setting up your own campfire or using a fireplace/grill in the woods or terrain
 • Outdoor open fires (bonfires)
 • Any use of pyrotechnic equipment, for example fireworks outdoors

Due to the recent dry weather conditions, the risk of forest fire is currently very high. The fire ban is effective until further notice. Violation of this ban is a crime under Swedish law.

You can go to SMHI and check the current firerisk forecast or download the app from MSB called "Brandrisk ute".

Kontakt

Kommunsamordningscentralen (KSC), Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Telefon: 0515-88 58 80
E-post: ksc@falkoping.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!