Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Särskilt boende "Topp Tio" i riket!

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Jämfört med alla kommuner i Sverige så ligger Götene ”Topp Tio” i många av frågorna som ställts till de äldre i särskilt boende. Även hemtjänsten får höga betyg.

I årets nationella brukarundersökning där de äldre tillfrågas  vad det tycker om äldreomsorgen har både särskilt boende och hemtjänsten återigen fått mycket höga betyg. Jämfört med riket har Götene högre betyg i så gott som alla frågor,  - jag är mycket nöjd med äldreomsorgens resultat och i synnerhet särskilt boende som förbättrat sig markant i år. Detta firar vi med tårta till personalen som gör ett fantastiskt bra arbete, säger Veronica Augustsson områdeschef för äldre- och handikappomsorgen.

Särskilt boende mycket nöjda boende

Svarsfrekvens 55,4 % .Riket 53,8 %

Om man ser till helheten så har verksamheten fått ett mycket bra resultat och förbättrat sig i 16 av de 22 frågorna jämfört med 2016. Götenes resultat ligger klart över rikssnittet i alla frågor utom i en, där vi ligger lika. En klar majoritet av de svarande är mycket nöjda i sina svar. Bra betyg till verksamheten som lyckats vända en liten nedåtgående trend de senaste två åren!

"Topp Tio" i Sverige i sju av frågorna

Jämfört med alla kommuner i Sverige så ligger Götene ”topp tio” i 7 av frågorna. Dessa är:

 • Fungerande samarbete mellan anhörig och boendet, 4.e bäst i riket
 • Trivs med sitt rum/lägenhet, 4.e bäst i riket
 • Känner sig trygg på sitt äldreboende, 5: bäst i riket
 • Möjlighet att komma utomhus, 5:e bäst i riket
 • Tycker maten smakar bra, 8:e bäst i riket
 • Känner förtroende för personalen, 10:e bäst i riket
 • Är sammantaget nöjd med äldreboendet, 10:e bäst i riket

Trygghet, bemötande och förtroende i topp

Mest nöjda är de svarande med att de känner sig trygga på äldreboendet 98 %, personalens bemötande 96 % och att de känner förtroende för personalen 96 %. Även samarbetet mellan anhörig och boendet, fick plats på önskat äldreboende och sammantaget nöjd med äldreboendet fick höga betyg med en nöjdhet över 94 % Nio av de totalt 22 frågorna har fått ett nöjdhetsbetyg på 92 % och över.

Kastanjegården bäst resultat

Alla äldreboenden har fått bra resultat men Kastanjegården sticker ut och har fått "Full pott" 100 % nöjdhet i 11 av de totalt 22 frågorna vilket är ett fantastiskt bra resultat.

Några förbättringsområden

Trots mycket höga betyg finns det några av frågorna som fått ett något lägre betyg som verksamheten måste förbättra. dessa är:

 • Besväras inte av ensamhet
 • Vet vart de vänder sig med synpunkter och klagomål
 • Personal brukar informera om tillfälliga förändringar
 • Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på boendet

Läs hela resultatet för särskilt boende Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Fortsatt bra resultat för hemtjänsten

Svarsfrekvens 65,4 %  Riket 63,4 %.

Om man ser till helheten för så ligger hemtjänsten över rikssnittet i 13 av de totalt 15 frågorna 2017 vilket är ett mycket bra resultat. De har förbättrat sig i 6 av 15 frågor jämfört med 2016.

Toppar i tre frågor

Jämfört med alla kommuner i Sverige så ligger Götene i topp i tre av frågorna. Dessa är:

 • Fungerande samarbete mellan anhörig och hemtjänsten, 4:e bäst i Riket och 1:a i Västra Götaland
 • Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar,10:e bäst i Riket
 • Personalen kommer på avtalad tid, 11:e bäst i Riket

Bemötande, förtroende och kommer på avtalad tid i topp

Mest nöjda är de svarande med personalens bemötande 98 %, att de känner förtroende för personalen 96 % och att personalen kommer på avtalad tid 95 %. Även samarbetet mellan anhörig och hemtjänsten, är sammantaget nöjd med hemtjänsten och personalen utför sina arbetsuppgifter bra fick höga betyg med en nöjdhet över 94 %. Åtta av de totalt 15 frågorna har fått ett nöjdhetsbetyg på 92 % och över.

Källby hemtjänst bäst resultat

Alla hemtjänstgrupper har fått bra resultat men Källby sticker ut och har fått "Full pott" 100 % nöjdhet i 7 av de totalt 15 frågorna vilket är ett mycket bra resultat.

Några förbättringsområden! 

Trots mycket höga betyg finns det några av frågorna som fått ett något lägre betyg som verksamheten måste förbättra. dessa är:

 • Besväras av ensamhet
 • Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
 • Kan påverka vid vilka tider man får hjälp

Läs hela resultatet här för hemtjänsten Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan

Nu ska ledningen, enhetschefer och personal tillsammans analysera och diskutera resultatet och ge förslag på hur de ska kunna bibehålla de goda resultaten samt ge förslag på åtgärder till det som behöver förbättras.

Om socialstyrelsen nationella brukarundersökningar 

Socialstyrelsen gör en årlig undersökning där alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård och omsorg.

Länk till Socialstyrelsen, äldres uppfattning om äldreomsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!