Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Särskilt boende rankad 1:a i Sverige

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

I förra veckan kom rapporten "Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre". Särskilt boende i Götene är ensam rankad som nr 1 av alla kommuner när det gäller bemötande, förtroende och trygghet. - Ett resultat vi är mycket stolta över och vi vill ge en stor eloge till all personal, säger socialchef Eva Thimfors och områdeschef Veronica Augustsson.

Särskilt boende

I fyra av de totalt 10 indikatorer hamnar Götene "topp tio". Bemötande, förtroende och trygghet plats 1, Särskilt boende i sin helhet plats 6, Mat och Måltidsmiljö plats 6 och Inflytande och Tillräckligt med tid i särskilt boende plats 9. Boendemiljö bland de 25% bästa (22 plats). Däremot är vi lite sämre (medel) på aktiviteter och känsla av ensamhet, riskförebyggande åtgärder och bruk av tryckavlastande underlag. Väntetid till särskilt boende låg vi tyvärr bland de 25% sämsta när mätningen gjordes förra året, men trenden har vänt och kön har minskat markant. Utökningen av nya äldreboendeplatser på Kastanjegården 2019 kommer också bli ett efterlängtat tillskott.

Särskilt boende har i många år fått mycket goda resultat i Öppna jämförelser. 2015 och 2016 vände dock kurvan nedåt något. Denna varningssignal tog verksamheten på allvar och har nu med ett målmedvetet förbättringsarbete vänt kurvan uppåt igen. - Det är verkligen en utmaning att hålla samma höga kvalitet år efter år, säger områdeschef Veronica Augustsson

Hemtjänst

Även hemtjänsten har bra resultat och är bland de 25 % bästa kommunerna när det gäller bemötande, förtroende, trygghet och inflytande, tillräckligt med tid i hemtjänsten, personalkontinuitet samt hemtjänst i sin helhet. Förbättringsområden är; riskförebyggande åtgärder och förändring av självskattad hälsa.

Sammanhållen vård och omsorg

När det gäller området sammanhållen vård rapporteras resultat in från kommunen, Primärvården och sluten vården. Kommunen har ett delansvar i vissa av måtten. Av tolv indikatorer är Götene bland de 25 % bästa i tre indikatorer, dessa är; Tre eller fler psykofarmaka bland 75 år och äldre i särskilt boende, Tio eller fler läkemedel, 75 år och äldre i särskilt boende och Olämpliga läkemedel, 75 år och äldre i särskilt boende.

Brytpunktssamtal, Tre eller fler psykofarmaka bland 75 år och äldre i hemtjänst samt Användning av antipsykostiska läkemedel 75 år och äldre i hemjänsten är bland de 25 % sämsta kommunerna och är förbättringsområden, Läkemedelsordinationer är dock alltid ett  läkaransvar.

Läs mer på socialstyrelsens hemsida, där finns rapporten i sin helhet i jämförelse med alla kommuner.

Om rapporten "Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre":

Rapporten har tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Det är åttonde året i rad som den publiceras.

  • I årets rapport presenteras 28 indikatorer och 15 bakgrundsmått som rör äldre, med resultat för kvinnor och män samt statistik nedbruten på läns, kommun och stadsdelsnivå.
  • Från och med i år redovisas även vissa indikatorer uppdelat på offentlig och enskild verksamhet.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!