Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Särskilt boende näst bäst i riket!

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

De boende är mycket nöjda med sitt äldreboende visar den nationella brukarundersökningen som genomförs årligen av socialstyrelsen.

 - Vi är mycket nöjda med både särskilt boende och hemtjänstens resultat samt personalens fantastiska arbete som gör detta möjligt. - Detta måste vi fira , säger Veronica Augustsson områdeschef för äldre- och funktionshinder och Eva Thimfors socialchef.

Äldreomsorgen får återigen höga omdömen i den nationella brukarundersökningarna där de äldre tillfrågas vad det tycker om äldreomsorgen. Jämfört med riket har Götene högre betyg i de flesta av frågorna. 

De äldre är mycket nöjda med sitt äldreboende

Svarsfrekvens 41,1 % . Riket 50 %.

Om man ser till helheten för särskilt boende så har de fått ett bra resultat även i år. Götenes resultat ligger över rikssnittet i alla frågor utom tre. Speciellt glädjande är att den sammantagna nöjdheten har ökat från 90 till 95 % sedan 2018 och att vi därmed ligger på 2:a plats i riket.

Jämfört med alla kommuner i Sverige så ligger Götene ”Topp tio” i 4 av frågorna. Dessa är:

 • Är sammantaget nöjd med äldreboendet 2:e bäst i riket
 • Kan påverka vid vilka tider man får hjälp 4:e bäst i riket
 • Känner förtroende för personalen 9:e bäst i riket
 • Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 10:e bäst i riket

De äldre på äldreboende är mest nöjda med:

 • Bemötande från personalen 97 %
 • Känner förtroende för personalen 95 %
 • Är sammantaget nöjd med äldreboendet 95 %
 • Känner sig trygg på sitt äldreboende 95 %
 • Fungerande samarbete mellan anhörig och personal 94 %
 • Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov 92 %
 • Fick plats på önskat äldreboende 92 %

Förbättringsområden

Trots mycket höga omdömen finns det några av frågorna som fått ett lägre betyg som verksamheten måste förbättra, dessa är:

 • Känsla av ensamhet
 • Var de ska vända sig med synpunkter och klagomål
 • Aktiviteter som erbjuds på äldreboendet
 • Att få träffa läkare vid behov (markant förbättring sedan förra mätningen, men fortfarande lågt) 
 • Svarsfrekvensen

Läs hela resultatet för särskilt boende Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Hemtjänsten får också mycket bra omdömen

Svarsfrekvens 59,4 %  Riket 60 %.

Om man ser till helheten för hemtjänsten så ligger vi 2019 över rikssnittet i 13 av de totalt 15 frågorna och i 7 av frågorna har vi fått ett betyg på 90 % och över vilket är ett mycket bra resultat.

Topp 2 i en fråga

Jämfört med alla kommuner i Sverige så ligger Götene i topp i en av frågorna:

 • Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar, 2:e bäst i riket
  (89 % är nöjda jämfört med rikssnittett 66 %)

De äldre i hemtjänsten är mest nöjda med:

 • Personalens bemötande 97 %
 • Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 94 %
 • Känner förtroende för personalen 94 %
 • Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 93 %
 • Känner sig trygg med hemtjänsten 92 %
 • Personalen kommer på avtalad tid 91 %
 • Fungerande samarbete mellan anhörig och hemtjänsten 90 %

Några förbättringsområden! 

Trots mycket höga omdömen finns det några av frågorna som fått ett något lägre betyg som verksamheten måste förbättra. dessa är:

 • Besväras av ensamhet
 • Kan påverka vid vilka tider man får hjälp
 • Handläggarbeslutet är anpassat efter den äldres behov 
 • Svarsfrekvensen

Läs hela resultatet här för hemtjänsten Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan

Nu ska ledningen, enhetschefer och personal tillsammans analysera och diskutera resultatet och ge förslag på hur de ska kunna bibehålla de goda resultaten samt ge förslag på åtgärder till det som behöver förbättras.

Om socialstyrelsen nationella brukarundersökningar 

Socialstyrelsen gör en årlig undersökning där alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård och omsorg.

Länk till Socialstyrelsen, äldres uppfattning om äldreomsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!