Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Samverkan för att få fler unga i arbete

Publicerad: klockan

Logotyp för delegationen för unga till arbete.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Götene kommun fick den 8 december besked av Regeringskansliet att medel beviljats för att minska ungdomsarbetslösheten i Götene kommun

Under hösten har Götene kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen tagit fram en lokal överenskommelse som godkänts av DUA, delegationen för unga till arbete (se förklaring längst ner på sidan). Den lokala överenskommelsen var en förutsättning för att kunna ansöka om medel.

Målet med satsningen

Målet med den lokala överenskommelsen och de beviljade medlen är att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar med fem procent per år till och med 2018.

Detta ska göras genom att uppfylla följande delmål:

  • Öka andelen behöriga till gymnasiet med två procentandelar
  • Minska andelen unga med försörjningsstöd med fem procentandelar
  • Minska andelen ungdomar som är arbetslösa i mer än sex månader med sju procentandelar per år

Planerade aktiviteter

Verksamheten kommer att samlokaliseras genom att personal från Arbetsförmedlingen och representant från Götene kommun sitter i gemensam lokal för att möta ungdomarna. Vid behov kan även andra professioner finnas på plats. De unga som kommer får möta den profession som är mest aktuell för dem. En kartläggning görs av den unges behov, intressen och förutsättningar. Därefter lotsas den unge vidare till studier, arbete eller ytterligare kartläggning och återhämtning. Se överenskommelse  DUA Götene kommun  och Arbetsförmedlingen

Målgrupp

Satsningen riktar sig till ungdomar i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar. Idag finns det cirka 150 ungdomar i Götene kommun i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar. Av dessa är 94 ungdomar mellan 16 och 19 år.

Om DUA

I december 2014 beslutade regeringen om en delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Satsningen går under namnet, Delegationen för unga till arbete (Dua). Se mer information DUA (till webbsida DUA)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!