Lyssna

Publicerad klockan .

Rapport från det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Det finns en viss problematik kopplat till narkotika i kommunen. Trots detta bedöms läget relativt lugnt i Götene jämfört med intilliggande kommuner.

Aktuell lägesbild

Likt många andra kommuner i närområdet och i resten av landet finns en problematik gällande tillgången till narkotika även i Götene. Det finns rapporter om att missbrukare skapar oro i centrala Götene och det förekommer en oro kring en del ungdomar med rikbeteenden kopplat till narkotika och annat.

Trots detta är läget är relativt lugnt i Götene kommun jämfört med intilliggande kommuner.

Åtgärder

Under hösten kommer kommunen påbörja en kartläggning och lägesbild av brottslighet i Götene kommun. Detta görs utifrån den lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som trädde ikraft under sommaren.

Under december kommer även en enkätundersökning att läggas ut på kommunens hemsida samt skickas ut till utvalda grupper för att kartlägga hur tryggheten upplevs i kommunen.

Kommunpolisen genomförde under hösten ett möte för de grannsamverkansområden som finns i kommunen. Cirka 25 personer deltog.

Vad är BRÅ?

Kommunen har ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) där polisen, säkerhetssamordnare samt kommunens ledningsgrupp ingår. Gruppen träffas cirka fyra gånger per år för att diskutera det aktuella trygghetsläget i kommunen och långsiktigt brottsförebyggande arbete.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!