Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Rapport från det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Det har varit en lugn sommar. Det rapporterar både polis och de lokala trygghetsskapande grupperna om vid senaste träffen. Fokus framåt är en kartläggning av brottsligheten i kommunen utifrån en ny lag som trädde i kraft under sommaren.

Aktuell lägesbild

Det är en lugn period för tillfället i Götene kommun. Det har inte inkommit särskilt mycket information vare sig från polisen eller det strategiskt trygghetsskapande arbete som genomförs inom kommunens grupp för effektiv samordning för ökad trygghet (EST).

Skolavslutningen i år gick väldigt lugnt till och kommunens fritidsledare inom fritid/ungdom hade haft extra fokus inför och runt skolstarten.

Åtgärder

Kommunen kommer under hösten påbörja kartläggning och lägesbildsarbete av brottsligheten i Götene kommun. Detta utifrån den nya lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som trädde i kraft under sommaren.

Vad är BRÅ?

Kommunen har ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) där polisen, säkerhetssamordnare samt kommunens ledningsgrupp ingår. Gruppen träffas cirka fyra gånger per år för att diskutera det aktuella trygghetsläget i kommunen och långsiktigt brottsförebyggande arbete.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!