Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Positiva besked från IVO's granskning av Götene kommuns funktionshindersområden

Under den pågående pandemin har IVO, Inspektionen för vård och omsorg, granskat funktionshinderområdet i Sveriges kommuner och nu har deras beslut kommit in. De har granskat hur kommuner har arbetet med att tillgodose enskildas behov vid förändringar i deras insatser under utbrottet av covid-19. Utifrån resultatet har Götene kommun inte fått några anmärkningar och IVO har beslutat att avsluta ärendet.

Enhetscheferna Johan Arelid och Richard Dahlen.Förstora bilden

Johan Arelid och Richard Dahlen.

Under IVO's granskning av funktionshindersområdet i Sveriges kommuner har de, utifrån resultatet, beslutat att gå vidare med vissa kommuner alternativt avslutat ärendet hos de kommuner som inte visat på några anmärkningar. Vi kan glatt meddela att Götene kommuns funktionshindersområde är en av de kommuner som IVO inte har valt att gå vidare med.

Pandemins utmaningar

Enhetscheferna Johan Arelid och Richard Dahlen inom funktionshinderområden i Götene kommun berättar hur de under pandemin kännt sig trygga i arbetet och att de varit otroligt imponerade av personalens insats. Verksamheten är vana med tillsyner och de ser det som något positivt och kvalitetshöjande. Vad som har varit en utmaning inom verksamheten är att, med anpassning för restriktionerna, försöka hålla igång de olika aktiviteter som sker inom verksamheten. Aktiviteterna har ibland fått vara i begränsad skala och med vissa justeringar.

Att det har varit färre besök både inom och utanför verksamheten har definitivt påverkat. Många av fritidsaktiviteterna, så som att bada eller spela bowling, har varit inställt vilket gör att de riskerar att isoleras samt att de får mindre möjlighet till motion. Vi har på bästa sätt försöka möta upp detta med säkra aktiviteter på våra boenden samt aktiviteter och motion utomhus. Vi har även stärkt upp med två eldrivna soffcyklar inom funktionshinderområdet så att vi kan åka på längre utflykter utomhus utan att utsätta någon för onödiga risker. Vi har även ökat vår användning av välfärdteknik, så som robotkatter som har gett många sällskap i ensamma stunder", säger Johan Arelid, enhetschef inom funktionshindersområden i Götene kommun.

Goda lärdommar

Trots pandemins utmaningar så har verksamheten även sett möjligheter i de förändringar och restriktioner de fått anpassa sig till. De har tagit lärdom från pandemin och tänker fortsätta med vissa av sakerna de startat upp under pandemins gång.

Att tillsammans handla mat online har varit en stor succé, det ska vi inte sluta med. Det har även fungerat bra att använda sig av digitala möten, vilket kan komma till bra användning vid tillfällen då anhöriga inte har möjlighet att komma på besök. Vi vill absolut fortsätta öka vårt användande av välfärdteknik, säger Richard Dahlen, enhetschef inom funktionshindersområden i Götene kommun. 

Förhoppningar om ljusare tider

Verksamheten fortsätter att hålla sig uppdaterade kring restriktionerna och anpassar sina aktiviteter utefter dem. De har förhoppningar om ljusare tider och att lättnaderna kommer ha en fortsatt positiv inverkan inom verksamheten.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!