Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Överförmyndaren söker gode män för ensamkommande flyktingbarn

Publicerad: 9 mars 2012
Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Götene kommun har sedan 2010 tagit emot ensamkommande barn och ungdomar.
I och med ett samarbete mellan Götene och Lidköpings kommun är de barn och ungdomar som blivit anvisade till Götene kommun placerade på asyl och PUT-boende (permanent uppehållstillstånd) i Lidköping fram till dess att de är 18 år och kan bo i träningslägenheter i Götene.

När ett ensamkommande barn eller ungdom kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska överförmyndaren i den kommun barnet vistas så snart som möjligt förordna en god man för barnet.

Som god man ska man agera i barnets föräldrars ställe, såsom vårdnadshavare och förmyndare. Den gode mannen ansvarar därmed för barnets angelägenheter, såväl personliga som ekonomiska och rättsliga.

Upplysningar om godmanskapet för ensamkommande flyktingbarn


Välkommen att kontakta
Ewa Sedström
Handläggare i Lidköpings kommun
Telefon: 0510-77 03 06
Telefontid: tisdagar klockan 09.30-11.30 och torsdagar klockan 13.00-15.00.

E-post: ewa.sedstrom@lidkoping.se
Postadress: Lidköpings kommun, Överförmyndaren, 531 88 Lidköping

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!