Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Öppna jämförelser, Ekonomiskt bistånd

Publicerad: klockan

Nu har resultatet från Socialstyrelsens Öppna jämförelser kommit för 2013

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges  Kommuner och Landsting (SKL). Resultaten i öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd bygger på registerdata över  ekonomiskt bistånd 2012, data ur befolkningsregister för 2012 samt på  Socialstyrelsens enkät till samtliga kommuner.

Länk till öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Här presenteras i korthet några resultat för Götene kommun. För mer information se länk ovan.

Det här är är vi bra på:

 • Att vi har färre personer med ekonomiskt bistånd jämfört med riket
 • Att vi har färre arbetslösa jämfört med riket
 • Att vi har lägre kostnad per invånare för utbetalt ekonomiskt bistånd
 • Att vi gör klientundersökning
 • Att vi upprättar genomförandeplaner inom 3 månader
 • Att vi följer upp genomförandeplaner
 • Att vi följer upp resultatet av de insatster som erbjudits den enskilde
 • Att vi har tillgång till en rättdatabas som följer juridiken
 • Att vi har bra information på webben om överklagan, synpunkter och klagomål och att det finns info om att man får ett skriftligt beslut vid avslag.

Det här är vi mindre bra på:

 • Vi har en lite högre andel unga vuxna​ med ekonomiskt bistånd jämfört med riket
 • Vi har en lägre utbildningsnivå jämfört med riket
 • Vi saknar överenskommelser för extern samverkan i enskilda ärenden
 • Vi saknar rutiner som säkerställer skydd till utsatta grupper
 • Vi saknar juridisk kompetens i kommunen
 • Vi saknar länkar till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten på webben.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!