Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nya scheman inom omsorgen får kritik

Förändringar i hur våra scheman planeras inom våra omsorgsverksamheter får kritik från en del av våra medarbetare. Det är mycket olyckligt då förändringarna är till för att skapa en mer hållbar arbetssituation för våra medarbetare och ge goda förutsättningar att arbeta heltid för den som vill.

Det har den senaste tiden framförts kritik, bland annat i ett antal insändare i tidningarna, mot förändringsarbetet Helhetsprojektet som pågår inom kommunens omsorgsverksamheter som medför förändringar i hur vi planerar våra scheman.

Tanken och förhoppningen med Helhetsprojektet är att skapa en mer hållbar arbetssituation där medarbetaren:

 • slipper stressen med att jaga ihop sin arbetstid
 • får den återhämtning som hen har rätt till
 • ges goda förutsättningar för att arbeta heltid om hen vill

Det handlar också om att vi ska ha personal på rätt plats vid rätt tillfälle för att på bästa sätt stötta våra omsorgstagare i deras vardag.

Ny schemastruktur löser flera tidigare problem

Den nya schemastrukturen löser flera av de schemarelaterade problem som omsorgspersonalen själva lyfte fram i en gemensam övning inför uppstarten av Helhetsprojektet.

Den nya schemastrukturen bygger på långsiktig planering, att arbetstidslagen om återhämtning följs och att arbetspassen är baserade på hur omsorgstagarens behov ser ut under en dag. Det innebär att:

 • All arbetstid är planerad 12 veckor framåt. Personalen vet exakt när de ska jobba och behöver inte jaga ihop mer arbetstid som tidigare. Skulle personalen behövas utöver den schemalagda tiden kommer övertidsersättning att betalas ut.
 • Mer återhämtning finns inplanerad. Nästan alla kvällspass som följs av ett dagpass är borta så att man ska få minst 11 timmars dygnsvila.
 • Det finns inte fler än fyra arbetsdagar i rad i grundschemat (tidigare kunde så många som 12 dagars arbete i rad förekomma). Ibland måste vi dock acceptera fem arbetsdagar i följd för att lösa omsorgstagarens behov.

Kritik om att inte få välja arbetspass

Den främsta kritik som framförs om den nya schemastrukturen handlar om att vi inte längre ger medarbetaren möjlighet att välja vilka arbetspass hen vill ha. Anledningen till det är flera:

 • Omsorgstagarens behov styr hur arbetspassen fördelas under dagen
 • Arbetstidslagar och regler måste följas
 • Den som vill jobba heltid ska få jobba heltid

Vi har stor förståelse för att en så här förändring påverkar individer på olika sätt och för en del får det även inverkan på det privata livet. Det är vi ödmjuka inför. Oro och frustration är helt naturligt.

Om vår personal är i behov av tid för att kunna ställa om privatlivet inför att gå på det nya schemat kommer vi försöka att hjälpa till med detta så länge det inte medför allt för stora konsekvenser för den övriga arbetsgruppen. Vi vill såklart att övergången ska ske på ett så smidigt sätt som möjligt för våra medarbetare.

Även om det kan kännas tufft nu för vissa, så är förhoppningen att förändringen på sikt kommer att medföra positiva effekter, såväl i arbetslivet som i privatlivet. Vi förstår att den nya schemastrukturen inte kommer vara helt problemfri så självklart lyssnar vi på den kritik och de förbättringsförslag som förs fram. Men vi hoppas att den nya schemastrukturen ska få en chans, så att den kan utvärderas på ett sakligt sätt och inte baseras på förutfattade meningar.

Mer information

Här kan du läsa mer om Helhetsprojektet och de förändringar i schemaplaneringen som det medför.

Har du frågor eller synpunkter om den nya schemastrukturen är du varmt välkommen att kontakta mig:

Johan Sälleberg, projektledare
Telefon: 0511-38 61 03
E-post: johan.salleberg@gotene.se

Bakgrund till helhetsprojektet

Bakgrunden till förändringen är två projekt som fackförbundet Kommunal är delaktig i, som vi har valt att kalla för Helhetsprojektet:

 • Vi lämnar det lokala timbanksavtalet och övergår till det centrala kollektivavtalet allmänna bestämmelser efter ett gemensamt beslut mellan Kommunal och Götene kommun.
 • Projektet Heltidsresan som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal i hela Sverige, där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter.

Läs mer på: www.heltid.nu och www.kommunal.se/heltidsresan

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!