Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nu kan föreningar och organisationer söka till Folkhälsopris 2012

Publicerad: 14 september 2012
Folkhälsopris 2012
Varje år delar Hälso- och sjukvårdsnämnderna i östra och västra Skaraborg ut varsitt folkhälsopris om vardera 25 000 kronor. Folkhälsoarbete handlar både om att främja det som är friskt och att motverka det som är ohälsosamt. Nu är det dags att dela med sig av de goda idéerna och bli belönad för det hälsosamma arbetet. Beskriv vad ni gör för att främja det goda livet och skicka in en ansökan till årets folkhälsopris. Priset delas ut i december.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna östra och västra Skaraborg inrättade år 2005
ett årligt folkhälsopris på vardera 25 000 kronor. Avsikten med folkhälsopriset
är att stimulera till en aktiv samverkan mellan lokala aktörer inom folkhälso-
området. Med lokala aktörer avses organisationer, föreningar, hälso- och sjukvården, tandvården, skolan samt övrig kommunal verksamhet.

För att främja hälsoutveckling

Syftet med samverkan ska vara att optimera resurser och att gränsöverskridande verka för en positiv hälsoutveckling hos invånarna i kommunen, patienter och personal. Inkomna ansökningar bereds av hälso- och sjukvårdskansliet.

Efter beredning överlämnas förslag till hälso- och sjukvårdsnämnderna som kommer att fatta beslut den 21 och 22 november. Priset delas ut vid nämndernas sammanträden i december.
 

Folkhälsopriset ska avse:

  • Aktivt arbete för att förebygga att sjukdomar och skador uppkommer
  • Befolkningsinriktat arbete för att främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • Insatser som ökar individens möjlighet att själv kontrollera sin hälsa och möjlighet att förbättra den
  • Utveckling av metoder som mäter hälsa och hälsorelaterad livskvalitet

För att få nämndens folkhälsopris ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Ansökan ska avse aktiviteter/insatser där samverkan sker mellan olika lokala aktörer
  • Aktiviteten ska ha ett tydligt syfte och mål
  • Resultat ska kunna visas i form av uppföljning/utvärdering
  • Aktiviteten/insatsen ska vara till nytta för andra och ska kunna genomföras även i andra kommuner i Skaraborg.

Ansökan

Ansökan om deltagande i pristävlingen ska vara insänd senast 31 oktober 2012.

Ansökan kan göras via särskilt formulär eller fritt utformad ansökan. Formuläret finns att ladda ner på www.vgregion.se/hskmariestad/folkhalsopris

Ansökan skickas till

Regionens Hus
Hälso- och sjukvårdskansliet
542 87 Mariestad

E-post: hsk.mariestad@vgregion.se

Frågor

Per Bjurén
Telefon: 010-441 36 43
Mobil: 070-887 56 63
E-post: per.bjuren@vgregion.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!