Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nöjda brukare på Korttiden!

Publicerad: klockan

En kvinna tar blodtrycket på en äldre man.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Under maj månad har en brukarundersökning genomförts på Korttiden i äldre- och handikappomsorgen. Resultatet visar att brukarna som svarat är mycket nöjda, framförallt med personalen, vardagen och hjälpen de får.

Korttid

Korttidsavdelningen är en kommunövergripande resurs med 12 platser dit du kan komma om du är i behov av tillfällig vård och omsorg t. ex efter en sjukhusvistelse eller att dina anhöriga behöver avlasning. Korttidsavdelningen finns på Götene äldrecenter, Helenagården.

Höga betyg

Resultatet har förbättrats i 22 av de totalt 29 frågorna sedan mätningen 2013. Genomsnittsbetyget för samtliga frågor är 8,3 på skalan 1-10 2014 jämfört med 2013 då betyget var 7,8.

Bemötande och kompetens

Framförallt är brukarna nöjda med personalens bemötande och kompetens som har fått ett mycket högt betyg, 9,0 av 10 möjliga. Likaså är brukarna mycket nöjda med sin vardag på Korttiden såsom att de får hjälp och kan bestämma när de ska gå upp på morgonen och lägga sig på kvällen, betyg 8,8 av 10 möjliga.

Kommunal hälso- och sjukvård

När det gäller kommunal hälso- och sjukvård är brukarna mycket nöjda med hjälpen från sjuksköterskorna och undersköterskorna. 9,1 resp 9,0 i betyg.

Aktiviteter och trygghet

Att få hjälp att delta i aktiviteter får också ett högt betyg på 8,0 och har förbättrats betydligt sedan 2013 då betyget var 6,4. Upplevelsen av trygghet har också förbättrats sedan förra mätningen, betyg 8,6 jämfört med 7,8 2013.

vården i sin helhet sätter brukarna betyg 8,9 vilket också är en upphämtning sedan 2013 då betyget var 8,6.

Resultat av värdegrundsarbete

- Detta är resultatet av att personalen är duktiga på att jobba med vår värdegrund och våra ledstjärnor inom äldreomsorgen, - jag är mycket stolt över personalen och deras arbetssätt, säger Maria Elmlund enhetschef på Korttiden. Se värdegrund i äldreomsorgsplanen.

Förbättringsområden

Trots mycket höga betyg på flesta av frågorna så finns det några områden att förbättra. 

Utevistelse

Frågan om utevistelse fick ett lägre betyg på 6,5. Det är visserligen en förbättring sedan förra mätningen vilket är positivt då betyget var 4,6, men betyget ligger ändå klart under genomsnittet på 8,3 och behöver jobbas vidare med.

Läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och maten

Ett annat förbättringsområde är hjälpen av Korttidens läkare, kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut där brukarna har satt lägre betyg. Likaså betygen på maten och måltiderna har försämrats från 9,2 2013 till 8,2 2014. Det är inget lågt betyg, men en varningsklocka framförallt för kostenheten som lagar maten i centralköket.

Se hela resultatet

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!