Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Medborgarlöftet är en del av polisen och kommunens överens­kommelse om att samverka kring det långsiktiga arbetet med att förebygga brott och skapa trygghet. Löftet utgår från den lokala problembilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen. Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott i Götene kommun.

Susanne Andersson, kommunalråd och Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef skriver medborgarlöftet för 2020.

Susanne Andersson, kommunalråd och Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef skriver medborgarlöftet för 2020.

Torsdagen den 9 januari skrev vårt kommunalråd Susanne Andersson och lokalpolisområdeschef Johan Rexhag på medborgarlöftet som gäller för 2020.

Generellt är invånarna i Götene kommun trygga men den trygghet som ändå upplevs är bland annat kopplad till inbrott, mörker, centrala platser och trafiksituationen.

Medborgarlöftet 2020

Kommunen lovar att

  • Genomföra en trygghetsvandring i centrala delar av Götene
  • Lyfta fram trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter i stadsplaneringen
  • Genomföra temaaktiviteter mot droger för elev­er, personal och vårdnadshavare.
  • Fortsätta samverka med näringslivet om brottsförebyggande aktiviteter och sysselsättningsfrågor.

Polisen lovar att

  • Genomföra trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Utföra riktade insatser mot narkotika.
  • Genomföra trafikkontroller vid relevanta platser.

Tillsammans lovar vi att

  • Kontinuerligt berätta om kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Kommunen och polisen tillsammans fortsätter samverkan kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Mer information

Säkerhetssamordnare Dag Högrell, kommunalråd Susanne Andersson, lokalpolisområdeschef Johan Rexhag och kommunpolis Elisabeth Oliv.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!