Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Många sjuksköterskor och få timanställda gav äldreomsorgen ett stort statsbidrag

Vår äldreomsorg har fått en belöning på 9,3 miljoner kronor i statsbidrag för att vi har en god bemanning av sjuksköterskor samt för vårt arbete med att tillsvidareanställa våra medarbetare och minska antalet timanställda.

Hösten 2020, när covid fortfarande härjade, utlyste regeringen ett statsbidrat till den kommun som minskade antalet timanställda och tillsvidareanställde sin personal samt till kommuner med en hög bemanning av sjuksköterskor. Syftet med statsbidraget är att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen.

Trots att det var svårt att göra några större förändringar under pandemin valde vi att söka bidragen eftersom vi har en låg andel timvikarier jämfört med många andra kommuner. Även vår bemanning av sjuksköterskor är hög jämfört med andra.

Det visade sig att vi hade rätt och vi uppfyllde kraven för statsbidragen. Vi hoppades på att få ta del av bidragen men vi hade aldrig kunnat drömma om att det skulle bli så här stort", säger Eva Thimfors, socialchef.

Vad ska pengarna användas till?

Stasbidragen måste användas under 2022 och 2023 och får inte gå till långsiktiga investeringar.

Jag tänker att pengarna ska gå till kompetensutveckling, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling. Och skor! Det första vi ska göra är att köpa arbetsskor till alla våra medarbetare inom omsorgen", säger Eva Thimfors.

Ytterligare bidrag ska gå till helgtjänster

Omsorgen i Götene kommun har fått ytterligare ett bidrag som ska hjälpa till i arbetet med ett hållbart arbetsliv. Det bidraget kommer vi att använda till så kallade helgtjänster.

Helgtjänster är heltidstjänster där personen väljer att endast arbeta helger. Med ett antal helgtjänster skulle vi kunna ta bort delade turer och se till att övriga medarbetare behöver arbeta färre helger.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!