Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Lex Sarah-utredning visar att socialtjänstens agerade i ärendet var korrekt

Publicerad: klockan

Den lex Sarah-utredning som har gjorts av det individärende med tragisk utgång som uppmärksammades i SVT:s Uppdrag granskning den 9 januari är nu färdig. I utredningen framgår att socialtjänsten agerat riktigt utifrån den lagstiftning och de rekommendationer som finns, men brustit i att göra en lex Sarah-utredning vid tidpunkten för händelsen.

Socialchef Eva Thimfors beslutade i december 2018 att låta en extern professionell utredare granska socialtjänstens agerande i det aktuella individärendet i en lex Sarah-utredning. Detta efter att SVT i samband med en granskning av brister inom Sveriges socialtjänster uppmärksammat kommunen på att en sådan inte gjordes i anslutning till den tragiska händelsen.

Lex Sarah-utredningen är nu färdig och meddelar att socialtjänsten i individärendet agerat riktigt och utifrån den lagstiftning och de rekommendationer som finns. Händelsen bedöms därför inte som ett missförhållande enligt bestämmelserna om lex Sarah.

Brast i att inte göra en lex Sarah-utredning

Socialtjänsten brast däremot i att göra en lex Sarah-utredning efter händelsen. En sådan utredning innebär att man undersöker rutiner och agerande för att kunna anmäla eventuella missförhållanden och för att kunna identifiera och genomföra förbättringar i verksamheten. Detta borde socialtjänsten ha gjort.

Vidare granskning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

På grund av ärendets allvarliga utgång har socialchef Eva Thimfors beslutat att skicka ärendet till Inspektionen för vård och omsorg även om den rapporterade händelsen inte bedöms som ett missförhållande enligt lex Sarah.

Förbättringsarbete påbörjat

Lex Sarah-utredningen rekommenderar socialtjänsten att se över rutinerna för hur man ska agera vid den här sortens allvarliga händelser, och socialtjänsten arbetar nu fokuserat med att förbättra rutinerna för rapportering och anmälan enligt lex Sarah.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!