Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

LEAN-projekt på Kastanjegårdens äldreboende

Publicerad: 9 september 2011
Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

På Kastanjegårdens äldreboende i Götene tätort har avdelningen Trasten provat LEAN som förbättringsmetod. Pilotprojektet har pågått från 13 april till och med 7 september och avslutades med tårta och diplomutdelning. Personalen har under perioden gjort flera förbättringar på sin arbetsplats utan tillskott av extra resurser och med knappt om tid. Mycket bra jobbat!
LEAN är en metod som syftar till att göra ständiga förbättringar i det vardagliga arbetet. Det handlar om att skapa värde för kunden och att minska andelen onödiga arbetsmoment. Ordet LEAN kan översättas "smart" eller "smidig".

Arbetsgruppen på Trasten började med att fastställa vad som är viktigt för kunden/den boende och vad som fungerar bra. Därefter funderade de på vilka arbetsmoment som går att göra smartare och vilka arbetsmoment som är rent av onödiga och behöver tas bort. Många gånger dubbelarbetar, omarbetar och slösar vi med resurser utan att ens tänka på det eftersom det är så invant. LEAN-metoden hjälper till att leta reda på och ta bort dessa slöserier så att arbetstempot blir lugnare och vi kan lägga tiden där den gör nytta för dem vi är till för!

I en utvärdering svarar personalen på Trasten så här:


 

Vad har du lärt dig av LEAN?

  • "Att vi själva påverkar vår arbetssituation, det är ingen annan som vet bättre än vi vad som går att förbättra"
  • "Att man hela tiden kan göra små förändringar. Att inte alla behöver göra allt — delegera och lita på den/de som fått ett uppdrag"
  • "Att vi ska försöka jobba smartare och på så sätt spara tid"
 

Vad har varit bra?

  • "Jag tyckte att första dagen var bra, då fick vi träffas alla i gruppen och diskutera hur man kan lösa vissa saker."
  • "Att man delar upp arbetsuppgifterna. Vissa får utföra och ansvara för vissa arbetsuppgifter. Slippa dubbelarbete."
  • "Att få verktyg som hjälp när man ska tänka förbättring. Ett verktyg som faktiskt gör att det händer något."
 

Vad kan göras bättre till en annan gång?

  • "Att inte ha projektet under semesterperioden. Få mer tid att genomföra förbättringarna."
  • "Det vore bra om vi kan följa upp i fortsättningen också, kanske var sjätte vecka eller så..."
 

Rekommenderar du andra avdelningar som vill arbeta med förbättringar att testa LEAN?

  • "Ja, jag kan rekommendera andra avdelningar detta, att man kan spara tid och inte springa i onödan."
Klicka på bilden för att förstora.

Hela arbetsgruppen på Trasten är samlad i möteslokal Stenen på Helenagården - Susanne Lundin, Kristina Simmingsköld, Anne-Charlotte Blom, Inga Perkovic och Ingegerd Wigrell. Med på bilden är också Eva Lundell, enhetschef och Karin Skarin, kommunutvecklare. Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Susanne Lundin representerar arbetsgruppen och tar emot ett LEAN-diplom av Karl-Arne Hennersten, enhetschef för Kvalitet och Utveckling. Klicka på bilden för att förstora.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!