Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunen lex Sarah-anmäler sig själv

Efter en incident i slutet av februari på ett av kommunens LSS-boenden lex Sarah-anmäler vi nu oss själva. Kommunen ser mycket allvarligt på det inträffade och har vidtagit såväl akuta som långsiktiga åtgärder.

Det var i slutet av februari som en medarbetare brusade upp mot en omsorgstagare. Trots andra medarbetares försök att avvärja och lugna ner situationen, agerade personen ut fysiskt mot omsorgstagaren.

Kommunen ser mycket allvarligt på det inträffade och har vidtagit såväl akuta som mer långsiktiga åtgärder.

Den inblandade medarbetaren stängdes omedelbart av från sitt uppdrag och arbetar inte längre kvar inom kommunens verksamheter.

Incidenten har polisanmälts och en lex Sarah-anmälan har skickats in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Nu kommer arbetet med värdegrunds- och bemötandefrågor att intensifieras med all personal inom omsorgsverksamheterna. Efterlevnaden av våra rutiner kommer också att följas upp för att kvalitetsäkra verksamheterna framåt.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!