Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Inkomna synpunkter och klagomål

Publicerad: klockan

Sammanställningen visar att antalet inkomna synpunkter och klagomål till äldre- och handkappomsorgen har minskat under 2015

2014 infördes en rutin för hantering av inkomna synpunkter och klagomål. Enligt rutinen ska en sammanställning göras en gång per år över inkomna synpunkter och klagomål.

Sammanställningen visar att det är få synpunkter som kommit in under 2015, därför ska resultatet tolkas med försiktighet.

Läs hela sammanställningen här (PDF) Pdf, 448.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultatet

Totalt har det kommit in 31 synpunkter under 2015 jämfört med 2014 då det kom in 43 synpunkter.

Flest synpunkter inom äldreomsorgen - inga inom individ- och familjeomsorgen

Det är inom äldreomsorgen som det kommit in flest synpunkter. Knappt hälften av enheterna inom äldreomsorgen är representerade. I handikappomsorgen är två enheter representerade och inom individ- och familjeomsorg har det inte kommit in några synpunkter alls. Här behöver man jobba mer med information till brukare, närstående och personal för att få in fler synpunkter.

Vem har lämnat in synpunkter?

När det gäller vilka som har lämnat in synpunkter så är flest anhöriga som har lämnat in synpunkter 2015. Under 2014 var det jämnt fördelat mellan den enskilde, anhöriga och anonyma.

Synpunktsfoldern mest använd

Den framtagna synpunktsblanketten är det sätt de flesta har valt att använda när de ska lämna synpunkter, även brev har används en del.

Mer information behövs

Sammanfattningsvis kan man säga att så länge som rutinen funnits kommer det in både beröm, klagomål och förbättringsförslag och de ansvariga cheferna har åtgärdat och hanterat dem på ett bra sätt.

Det som behöver förbättras är informationen om synpunktshanteringen till brukare, anhöriga och personal. Vi måste få in fler synpunkter och klagomål, speciellt inom handikappomsorg och individ- och familjeomsorg.

Synpunkter är värdefull information 

Vi ser synpunkter och klagomål som värdefull information för kommunens pågående kvalitetsarbete.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!