Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Informationsträff hölls för kommuninvånare över 80 år

Under tisdag eftermiddag, den 26 oktober, hölls en informationsträff för de kommuninvånare som fyllde 80 år under 2020 och 2021. Där gavs information om vad kommunen erbjuder för hjälp och stöd till de som behöver. Detta är första gången kommunen har anordnat en fysisk, gemensam informationsträff.

I en stor, beige sal står nio personer på rad vid scen och informerar till publik som sitter vid var sitt bord.

Klicka för att förstora bilden.

Tidigare år har de som fyller 80 år fått ett brev hemskickat där de uppmanas ringa och boka ett hembesök om de önskar få information om vad kommunen erbjuder för hjälp och stöd. I år anordnades istället en informationsträff där kommunen informerade kring de olika insatser som erbjuds. Detta är första gången som kommunen hållt en fysisk, gemensam informationsträff. Alla som inte har några insatser sedan tidigare från kommunen får inbjudan.

Insatser för kommuninvånare över 80 år

Det var cirka 50 personer totalt som tog tillfället i akt att höra om vad det finns för hjälp och stöd att få om man skulle behöva.

Dessa personer från kommunen informerade vid tillfället:

  • Barbro Hallberg: väntjänst
  • Ulla- Britt Alnemar: avgifter
  • Birgitta Hassellöf: biståndsenheten
  • Katarina Rexha: hemvården
  • Hans Gustafsson: fixartjänst/trädgårdstjänst
  • Maria Elmlund: dagverksamhet Gläntan och demensboende Ceciliagården
  • Eva Lundell: anhörigstöd
  • Lena Hugg: undersköterska (information om kommunens Träffpunkter)
  • Christina Larsson: Götenebostäder (information om Trygghetsboende)
  • Josef Rydberg: Götene Rehab (Informerade om hjälp vid kroppssmärtor).

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!