Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Information om den nya tobaks­lagen som börjar gälla den 1 juli

Publicerad: klockan

Riksdagen röstade igenom en ny tobakslag den 12 december 2018. Lagen börjar gälla den 1 juli 2019 och berör tillståndsplikt för handel med tobaksvaror, utökat rökförbud och spårbarhet och säkerhetsmärkning för att minska den illegala handeln.

Riksdagen röstade igenom en ny tobakslag den 12 december 2018 - lag om tobak och liknande produkter.

Genom nya lagen upphävs lagen "Tobakslagen 1993:581" och "lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare".

De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Huvuddragen i den nya lagen är:

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs

Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln.

Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

De som driver detaljhandel och partihandel har möjlighet att ansöka från och med 1 juli, sista dag för ansökan är 31 oktober då kan försäljning fortgå utan avbrott.

Den som inte har ansökt innan 1 november får inte sälja tobaksvaror eller liknande produkter.

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer.

Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel rökstenar.

Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.

Riksdagen ratificerade också WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!