Lyssna

Publicerad klockan .

Information om bidrag till föreningar med verksamhet för äldre

Nu kan du läsa riktlinjerna för bidrag till föreningar med verksamhet för äldre på kommunens hemsida.

Socialnämndens bidrag till föreningar med verksamhet för äldre ska ge föreningarna goda förutsättningar att:

  • arbeta långsiktigt utifrån föreningens egna mål för verksamheten,
  • stärka äldres livskvalitet och delaktighet i demokrati och föreningsliv,
  • skapa tillgängliga möten och aktiviteter för äldre,
  • vara en friskfaktor i äldres liv genom att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter,
  • uppmuntra till samarbete mellan föreningar och äldreomsorgens verksamheter.

Riktlinjen för bidraget gäller:

  • grundbidrag, som betalas ut till pensionärsorganisationer som är en del av det kommunala pensionärsrådet.
  • aktivitetsbidrag, som betalas ut till föreningar med verksamhet för Götene kommuns invånare som är 65 år och äldre.

Här kan du läsa hela riktlinjen.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!