Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Inbjudan till fastighetsägare om boendelösningar för unga vuxna - 21 september

Publicerad: 20 september 2012
Handikappomsorgen Barn och Unga bjuder in kommunens fastighetsägare till information om en ny programidé. Den handlar om boendelösningar för unga vuxna med olika sociala svårigheter.
Boendelösningar för unga vuxna med olika sociala svårigheter och / eller missbruksproblem (ej aktivt missbruk) och / eller funktionsnedsättning.

Kommunen har lagstiftat ansvar för boendelösningar för vissa kommunmedborgare. Det kan till exempel röra sig om äldreboenden, LSS-boenden eller psykiatriboenden.
Ofta samarbetar vi med externa fastighetsägare för att tillskapa dessa lösningar på bästa sätt.

Som fastighetsägare i Götene kommun inbjuds Du till en information om hur vi önskar arbeta med frågan. Vi ser idag ett behov av att finna externa fastighetsägare
att samarbeta med och har tagit fram en programidé som beskriver vilken typ av fastighet/fastigheter vi söker. Programidén kommer att delas ut i samband med
informationen.

Informationen ges i Centrumhuset 21 september klockan 13.00.
Vi möter upp i Medborgarkontoret vid entrén, Torggatan 4.

Välkommen med anmälan senast 20 september till:


Anna-Lena Baumgartner
Enhetschef för barn & unga inom handikappomsorgen
Telefon: 0511-38 62 28
E-post: anna-lena.baumgartner@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!