Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

I Götene kommun är det tryggt att bo och vistas

Publicerad: 24 januari 2012
Öppna jämförelser- Trygghet och säkerhet 2011, är den fjärde gången i ordningen som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) publicerar rapporten där indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet jämförs på kommunnivå. Enligt den rapporten är Götene den tryggaste kommunen i Skaraborg, femte tryggaste kommunen i Västra Götaland och har plats 24 bland landets 290 kommuner.
Rapporterna riktar sig i första hand till kommunledning samt till ledande tjänstemän i kommunerna, men kan naturligtvis också vara intressanta för en bredare allmänhet.

Årets rapport har ett särskilt tema, brottsförebyggande arbete. Ett område som engagerar mycket i kommunerna och där det är särskilt viktigt att polisen, kommunen och andra aktörer arbetar tillsammans utifrån en delad problembild. Nytt för årets rapport är att den innehåller ett mått på långtidsutvecklingen av vissa indikatorer i respektive kommun. I årets rapport har ett arbete påbörjats med att presentera utfall för kvinnor och män och att analysera orsaker till skillnaderna.

Det är fjärde året i rad rapporten Öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet publiceras. Rapporten tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I rapporten vägs resultat- och resursindikatorer inom området trygghet och säkerhet samman och samtliga kommuner rangordnas. -Generellt kan man säga att Sveriges kommuner har blivit något säkrare de senaste tio åren sett till brott och olyckor, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs den nya rapporten 2011 i PDF-format Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs rapporten från 2010 i PDF-format Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!