Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

I Götene kommun är det tryggt att bo och vistas

Publicerad: 14 december 2010
I rapporten "Öppna Jämförelser Trygghet och Säkerhet" som nyligen släppts av Sveriges Kommuner och Landsting har man kartlagt det senaste årets olyckor, brott och bränder i landets samtliga 290 kommuner. Götene med plats 17 är en av de 20 kommuner med bäst sammanlagt värde för trygghet och säkerhet två år bakåt i tiden.
Götene beror det goda resultatet till stor del på att vi i vår kommun tar ett helhetsgrepp på trygghet, säkerhet och folkhälsa genom en stor samverkan inom och utom Rådet för trygghet och folkhälsa

"En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt och där medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande grundar sig på faktiska förhållanden.

Om alla kommuner hade samma utfall som den kommun som har lägst antal skador, lägst antal brott och lägst antal utvecklade bränder skulle många människor slippa ligga på sjukhus och många byggnader skulle undgå att bli förstörda i brand.

Verkligheten är naturligtvis inte så enkel, men strävanden att förbättra sina resultat kan leda till både en effektivare verksamhet och stora besparingar", säger Håkan Sörman VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

I Salem är summan av olyckor, bränder, våldsbrott, inbrott och stöld per 1000 invånare minst i landet, och redan på 17:e plats i listan bland landets 290 kommuner hittar vi Götene kommun som därmed anses som en de tryggaste kommunerna i landet att bo i enligt rapporten.

Skara hamnar inte långt från slutet på denna lista medan Lidköping och Skövde ligger i mitten och Mariestad strax under mitten.

En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt och där medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande grundar sig på faktiska förhållanden.

Detta är tredje året i rad som Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar resultat- och resursindikatorer inom området trygghet och säkerhet. Rapporten redovisar värden och rangordning för samtliga kommuner.

Läs hela rapporten "Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet" från MSB Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!