Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Hemtjänsten bättre i år igen!

Publicerad: klockan

En yngre kvinna håller om en äldre man som håller i en käpp.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

I årets nationella brukarundersökning förbättrar hemtjänsten sitt resultat för andra året i rad och särskilt boende har fortfarande höga betyg jämfört med riket. - jag är mycket nöjd med äldreomsorgens resultat och i synnerhet hemtjänsten som förbättrat sig i år igen. Personalen gör ett fantastiskt bra arbete, säger Veronica Augustsson områdeschef för äldre- och handikappomsorgen

Förbättrat resultat i hemtjänsten för andra året i rad

Svarsfrekvens 66,2 %  Riket 65,4 %.

Om man ser till helheten för Götene så ligger vi 2016 över rikssnittet i alla 15 frågor, vilket är en förbättring jämfört med 2015 då vi låg i över i 11 av frågorna.

Verksamheten har förbättrat sitt resultat i 11 av de 15 frågorna, vilket är en förbättring jämfört med 2015. Detta är ett tecken på att förbättringsarbetet har gett resultat för andra året i rad.

Utvecklingsdagar för personalen

En anledning till det förbättrade resultatet kan vara den satsning som gjordes hösten 2015, då personalen under två utvecklingsdagar arbetade med evidensbaserad praktik (EBP) och personligt ledarskap. En annan anledning kan vara att man i verksamheten har arbetat mycket med inflytandefrågor för de äldre de senaste åren. Under 2015 -2016 gjordes också en extra satsning på att få in synpunkter från brukarna till förbättringsarbetet.

99 % nöjda med personalens bemötande 

Frågan om personalens bemötande får nästan full pott 99 %.Utöver bemötandet fick flera frågor ett mycket högt nöjdhetsbetyg.

 • ​Personalens bemötande 99%
 • De boende känner förtroende för personalen 96%
 • Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 94 % 
 • Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 94 %
 • Personalen kommer på avtalad tid 93 %
 • Personalen utför sin arbetsuppgifter bra 92 %

Förbättringsområden! 

Resultatet visar också på en del förbättringsområden. Bland annat så är det bara 50 % som inte besväras av ensamhet i hemtjänsten, 67 % tycker att de kan påverka vilka tider de får hjälp, 67 % som vet var de kan lämna synpunkter och klagomål och 75 % tycker att handläggar beslutet är anpassat efter den äldres behov. Dessa områden har förbättrats sedan förra året men ligger fortfarande lågt och ska förbättras.

Läs hela resultatet här för hemtjänsten

Bra betyg i särskilt boende, men en försämring sedan förra året

Svarsfrekvens 56,2 % .Riket 55,5 %

Om man ser till helheten för Götenes del så är det även i år ett bra resultat jämfört med riket. Götenes resultat ligger klart över rikssnittet i 19 av de totalt 22 frågorna. En majoritet av de svarande är mycket positiva i sina svar. Däremot har resultatet i de flesta av frågorna för andra året i rad försämrats, vilket är en tydlig varningssignal till verksamheten.

Bemötande, trygghet och förtroende i topp

Mest nöjda är de svarande med personalens bemötande, att de känner sig trygga på äldreboendet och att de känner förtroende för personalen. Sex av de totalt 22 frågorna har fått ett nöjdhetsbetyg på 90 %. Dessa är:

 • Personalens bemötande 96 %
 • Känner förtroende för personalen 94 %
 • Känner sig trygg på äldreboendet 92 %
 • Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboende 90 %
 • Är sammantaget nöjd med äldreboendet 88 %
 • Fick plats på önskat äldreboende 88 %

Värt att notera är att på frågan om möjlighet att komma utomhus är Götene bäst i Västra Götaland på 80 % och 4:e bäst i Sverige.

Flera förbättringsområden

Trots höga nöjdhetsbetyg och att de flesta betygen ligger över rikssnittet så har resultatet i många av frågorna försämrats sedan förra årets undersökning, vilket är en varningssignal till verksamheten. Särskilt boende har legat på topp flera år i rad och det är verkligen en utmaning att bibehålla de höga resultaten år efter år.

Resultatet visar på åtta förbättringsområden. Bland annat så är det bara 31 % som inte besväras av ensamhet i äldreboendet, 57 % tycker att personalen informerar om tillfälliga förändringar, det är 58 % som vet var de kan lämna synpunkter och klagomål, och 59 % tycker att det är lätt att få träffa läkare och 71 % upplever måltiderna som en trevlig stund, Dessa områden måste verksamheten arbeta med att förbättra.

Läs hela resultatet för särskilt boende

Handlingsplan

Nu ska ledningen, enhetschefer och personal tillsammans analysera och diskutera resultatet och ge förslag på hur de ska kunna bibehålla de goda resultaten samt ge förslag på åtgärder till det som behöver förbättras.

Om socialstyrelsen nationella brukarundersökningar 

Socialstyrelsen gör en årlig undersökning där alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård och omsorg.

Länk till Socialstyrelsen, äldres uppfattning om äldreomsorgen

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!