Lyssna

Publicerad klockan .

Gräsklippningsservice tas bort när Arbetsmarknadsenheten ställer om för att bättre stödja de arbetslösa

På grund av förändrade förutsättningar och behov hos Arbetsmarknadsenhetens deltagare, som tidigare har klippt gräset hos personer över 80 år, tas nu gräsklippningsservicen bort. Deltagarna behöver andra insatser för att stärkas i arbetet mot en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Den som önskar få sitt gräs klippt hänvisas till privata aktörer.

En gräsklippare i grönt gräs.Förstora bilden

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att stödja arbetslösa personer att bli anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden. Verksamhetens deltagare står av olika anledningar utanför arbetsmarknaden. De senaste åren har Arbetsmarknadsenheten påbörjat en omställning för att bättre möta deltagarnas behov i strävan mot en anställning.

Förutsättningarna för gräsklippningsservice finns inte längre

Verksamheten Trädgårdstjänst startades 2008 inom Arbetsmarknadsenheten för att tillhandahålla sysselsättning för personer utanför arbetsmarknaden, där bland annat gräsklippning till personer över 80 år var en av arbetsuppgifterna. Det var en ren servicetjänst som kunder betalade för och som varken krävde biståndsbedömning eller beviljades via hemtjänsten.

Sedan dess har målgruppen inom Arbetsmarknadsenheten förändrats. Det är betydligt färre deltagare i verksamheten idag på grund av den låga arbetslösheten i Skaraborg generellt och i Götene kommun i synnerhet. De deltagare verksamheten har står idag längre ifrån arbetsmarknaden och behöver därmed andra insatser än tidigare för att närma sig en anställning. Vi ser att deltagarna behöver stärkas inom andra områden än just de fysiskt krävande för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden.

Många av deltagarna har heller inte förutsättningarna för att genomföra gräsklippning då det är både fysiskt ansträngande och kräver såväl körkort som förmåga att kunna köra med släpkärra för att transportera gräsklipparen. Det har inneburit att antalet deltagare som har kunnat utföra arbetsuppgiften har minskat och i stället har arbetshandledare fått hoppa in för att lösa uppdraget. Verksamheten har helt enkelt inte längre förutsättningar att tillgodose efterfrågan på gräsklippning utifrån nuvarande deltagargrupp.

Utifrån dessa ändrade förutsättningar tas nu gräsklippningsservicen bort från Arbetsmarknadsenhetens serviceinsatser.

Ett gyllene tillfälle för privata aktörer

Gräsklippning är en ren servicetjänst, det vill säga att den inte är en lagstadgad eller en biståndsbedömd tjänst. Eftersom gräsklippning heller inte förhindrar fallolyckor finns det ingen anledning för kommunen att fortsätta erbjuda tjänsten nu när den inte längre är en del av Arbetsmarknadsenhetens sysselsättningsinsatser för arbetslösa.

Däremot ser vi att detta är ett ypperligt tillfälle för privata aktörer. Kundkretsen för gräsklippning de senaste åren har ökat. Demografin i Götene kommun visar att det blir fler potentiella kunder som tillkommer varje år över hela kommunen.

Hur blir det med snöskottningen?

Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda snöskottning och sandning vid halka för personer över 80 år i kommunen. Detta gör vi eftersom snöskottning och halkbekämpning förhindrar fallolyckor.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!