Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Fortfarande eldningsförbud i Götene kommun - 31 maj

Publicerad: klockan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gått ut med ett myndighetsmeddelande gällande det väderläge som råder i stora delar av landet inkluderat Götene kommun. Det råder extrem stor brandrisk och eldningsförbud har utfärdats. När eldningsförbud råder får du inte göra upp öppen eld utomhus.

Eldningsförbud. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Eldningsförbud. Klicka på bilden för att förstora.

MSB:s myndighetsmeddelande

"Det väderläge som råder i stora delar av Sverige med höga temperaturer och torrt i skog och mark har lett till extremt stor brandrisk i flera större områden i Sverige.

Prognosen tyder på att brandrisken förvärras framöver.

Det råder eldningsförbud på många platser i landet. Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

Extra försiktighet krävs för att undvika att starta en brand.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försök släcka elden."

Vad innebär eldningsförbud?

I Götene kommun råder eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (gul färg på kartan) eller högre (orange eller röd). Du får grilla på en grill i din trädgård med ben högre än 40 cm och vid iordningställda grillplatser även då eldningsförbud råder om inte räddningstjänsten meddelar något annat.

Innan du börjar elda bör du undersöka brandrisken och ta reda på om det råder eldningsförbud. Om eldningsförbud råder får du inte göra upp öppen eld.

Att tänka på innan du gör upp eld

Eldning sker alltid på eget ansvar oavsett om du har gjort en anmälan till räddningstjänsten eller inte. Elda aldrig när det är torrt i marken eller då det blåser hårt.

Naturligtvis måste du ha en beredskap för att kunna ingripa och släcka om något oförutsett händer. En kratta för att raka elden och en vattenslang är bra släckutrustning. En telefon för att snabbt kunna larma räddningstjänsten är bra att ha till hands.

Lämna inte elden förrän den är släckt och du bör alltid kontrollera att elden verkligen slocknat ett par timmar efter avslutad eldning. När solen går ner ska all eldning vara avslutad.

Grillning på balkong rekommenderas inte, en elgrill är ett bra alternativ. Hör med din fastighetsägare eller fastighetsförvaltare vilka regler som gäller.

Mer information

Läs mer om vad man ska tänka på när man ska elda.

Allemansrätten om eldning i natur (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eldningsförbud via telefonsvarare

Du kan ringa vår telefonsvarare 0515-129 00 för att få besked om det är eldningsförbud i området som hör vår räddningstjänst, Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Brandriskprognoser

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida kan du se brandriskprognosen (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!