Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Folkhälsorådets stimulansprojekt 2014

Publicerad: klockan

Folkhälsorådet presenterar stolt stimulansprojekten för 2014! En del helt nya och några löper på från förra året. Fokus ligger på delaktighet och inflytande i samhället samt kost och motion.

Fördelning av stimulansmedlen är 200 000 kronor av Folkhälsorådets budget på 450 000 kronor. Kriterierna som gäller för projekten är att de följer Rådets strykorts intentioner. Samarbetspartner är en viktig del för att de tillsammans kan skapa eller pröva nya arbetsmetoder, även att projekten kan skapa nya kontaktytor och inspirera andra. Fokus ligger på inflytande och delaktighet i samhället samt kost och rörelse.

1. För alla sinnen (Tredje året)

Projektägare: Elimkyrkan
Kontaktperson: Erik Bryskhe, tel. 0702-64 94 12, erik@elimkyrkan.se Samverkanspartner: Dagverksamheten Druvan och Psyk och Stöd

Syfte: Skapa möjlighet till socialgemenskap o träning. Miljöombyte för människor som på egen hand har svårt att byta miljö. Att våga eller kunna lämna vardagen Skapa möjlighet till social gemenskap och träning samt miljöombyte. Genom bl.a. sång- och matlagningskvällar samt läger skapa nya intryck som berikar själen.

Beslut: 20 000 kr.

2. Utveckling av kamratstöd (Tredje året)

Projektägare: IOGT-NTO
Kontaktperson: Margareta Karlsson, tel. 292 54, mkarlsson857@gmail.com
Samverkanspartner: IOGT-NTO centralt, alkoholrådgivare, Götene kommun

Syfte: Kamratstödsverksamhet som bygger på hjälp till självhjälp, helnykter frizon med ett nytt socialt nätverk. Ge möjlighet till en bättre tillvaro för människor med sociala problem i en nykter miljö. Veckoträffar på Heldesborg, utflykter och friluftsliv.

Beslut: 3 000 kr.

3. G-huset rider!  (Tredje året)

Projektägare: G-huset, Götene kommun
Kontaktperson: Lotta Andersson, tel. 070-28 42 282, lotta.andersson@gotene.se
Samverkanspartner: Götene Ridcenter, studieförbundet Sensus

Syfte: För G-husets ungdomar. Att rida och umgås med djur ger ett positivt resultat för självförtroendet och den emotionella utvecklingen. Ridpassen leds av en duktig ridterapeut samt fritidsledarna. Beslut: 12 500 kr.

4. Skaparglädje (Andra året)

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan
Kontaktperson: Annki Alnemar, tel. 594 90, ann-christine.alnemar@sv.se Samverkanspartner: Frivilligsamordnare och kulturombud på äldreboendet.

Syfte: Kreativitet genom acrylmålning på olika underlag, som stimulerar hjärnan, stödjer och stärker självkänslan, när orden tryter. Skapande träffar 1 gång per vecka med ledare. Efter en tids målning är vår förhoppning att genomföra ett vernissage på Götene Äldrecenter med mingel och tilltugg för alla intresserade.

Beslut: 15 000 kr.

5. Kvinnobad (Andra året)

Projektägare: Studieförbundet ABF
Kontaktperson: Anita Blom, tel. 073-518 73 05 eller 0501-15070, anita.blom@abf.se
Samverkanspartner: Västerbybadet/Simklubben, Sfi, Svenska kyrkan, Elimkyrkan, samt Flyktingmottagningen och eventuellt Islamska föreningen.

Syfte: En del kvinnor vill av olika skäl inte vistas i badhuset om män är närvarande. Det kan vara på grund av kultur, utseende, missbruk med mera. Projektet vill ge dessa kvinnor en möjlighet att blanda nytta med nöje genom att varva simning och samtal med kost och motion, livräddning och annat som leder till bättre fysisk och mental hälsa.  

Beslut: 24 000 kr.

6. Veckans bana (Andra året)

Projektägare: Ok Klyftamo
Kontaktperson: Svante Lindqvist, tel. 0511-51514, okklyftamo@okklyftamo.se
Samverkanspartner: SISU

Syfte: Att främja folkhälsan genom att locka fler människor att röra sig i skog och mark och underlätta att det blir en regelbunden vana. Vi kommer varje vecka under säsongen erbjuda allmänheten nya orienteringsbanor. Banorna kommer finnas i 4 olika varianter för att passa alla åldrar, konditioner och förkunskaper. Vi kommer annonsera i lokalpressen och informera om hur man tar del av kartorna. Man kommer antingen kunna utnyttja banorna på en gemensam aktivitet en kväll i veckan, då folk från klubben finns på plats, eller göra det på egen hand när som helst under veckan.

Beslut: 20 000 kr.

7. Esperanza tjejgrupp (Andra året)

Projektägare: Fritid/Ungdom
Kontaktperson: Susanne Lövgren Frost, tel. 38 60 83, susanne.lovgren-frost@gotene.se
Samverkanspartner: Studieförbundet Sensus

Syfte Att stärka unga tjejer. Att ge dem möjligheter att tillsammans med kompisar göra saker  de inte brukar göra, till exempel att åka på läger och gå ut och äta tillsammans. Aktiviterna ska förebygga dåligt självförtroende och låg självkänsla och Fritid Ungdoms ledare utgör bra förebilder.

Beslut: 5 000 kr.

8. Motorminnen (Andra året)

Projektägare: Barbro Hallberg
Kontaktperson: Barbro Hallberg, tel. 38 62 36, barbro.hallberg@gotene.se
Samverkanspartner: Studieförbundet Vuxenskolan och Götene Motorklubb

Syfte I ett hälsofrämjande syfte ta till vara och stimulera seniorers olika intressen, vilket skapar psykisk hälsa och välbefinnande. Genom dessa träffar mötas, minnas och samtala kring olika motorminnen. En viktig del är också att ta tillvara en "kulturskatt" kring Kinnekulle ring och Götene Motorklubb som bildades år 1929. Genom dessa möten och upplevelser inom området skapa vi nya motorminnen tillsammans.

Beslut: 15 000 kr.

9. Fysisk aktivitet på recept (Andra året)

Projektägare: Skolhälsovården Fornängsskolan och Västerbyskolan  
Kontaktperson: Monika Shepherd, tel. 38 61 81, monika.shepherd@gotene.se  
Samverkanspartner: Life club, Götene

Syfte Att stimulera ungdomar till fysisk aktivitet, att öka intresse för motion och rörelse. Målgruppen är elever med övervikt och de som har en stillasittande fritid. Gruppaktivitet för 20-25 elever på Life club. Eleverna får prova på olika aktiviteter för att stimuleras till en fortsatt fysisk aktivitet. Urvalet av elever till gruppen görs av respektive skolsköterska på högstadieskolorna i Götene.

Beslut: 20 000 kr.

10. En idrott för alla

Projektägare: Maria Westberg, Ljungsbackenskolan/Lundabyn. Götene kommun
Kontaktperson: Maria Westerberg, tel. 38 67 11, maria.westberg@gotene.se
Samverkanspartner: Västergötlands Handikappsidrottsförbund

Syfte: Skapa en samsyn för olikheter gällande förutsättningar inom skolidrotten och som en del i inkluderingsarbetet. Erbjuda ett vidgat perspektiv för eleverna på vad idrott kan innebära oavsett förmåga. Förståelse skapar inkludering. Barnen får under en dag lyssna till en föreläsning med Marika Weidinger (Västergötlands Handikappsidrottsförbund) om funktionshinder, bland annat cp-skada som hon själv har. Efter det får barnen prova på både rullstolsteknik, hinderbana med synoptik och käppar och rullstolsinnebandy med mera.

Beslut: 12 000 kr.

11. Vi är en del av samhället, världen och biosfären

Projektägare: Kullebarn, Götene kommun
Kontaktperson: Märta Gustavsson, tel. 0730-86 47 59, marta@kreativtavstamp.se 
Samverkanspartner: Biosfärskontoret, biosfärsambassadör, Kinnekulle hembygdsförening, Mötesplats Kinnekulle, Brattefors gård, Ubsola gård och Coop Hällekis.

Syfte: Med rörelse, lek och möten med personer utanför förskolan vill vi visa barnen att vi genom kultur och mat är en del av samhället och biosfären. Främja förskolans delaktighet i det lokala samhället. Start med afrikansk rytm (i koppling till redan pågående aktivitet ”vattenresurser” i Afrika), för att fortsätta med att låta barnen möte biosfärsområdet med företag, offentlig sektor samt ideella verksamheter, som t.ex. delta i Vårrundan, besök av biosfärsambassadör, studiebesök på gårdarna (ovan) och besök på Innovatum Trollhättan.

Beslut: 14 500 kr.

12. Filmskapande ungdomar

Projektägare: Studieförbundet Studiefrämjandet
Kontaktperson: Conny Larsson, tel. 0510-77 90 46, conny.larsson@studieframjandet.se
Samverkanspartner: Lundsbrunns samhällsförening, Fritid/Ungdom och Biografföreningen Götalejon.

Syfte: Att erbjuda mentorer som hjälper ungdomar att lära sig göra sina egna filmer i Götene tätort, G-huset och senare eventuellt i Hällekis. Cirka 8-10 gånger per termin med start på G-huset. .

Beslut: 25 000 kr.

13. Balansträning äldre

Projektägare: Ewa Karlsson, Götene hemvård, träffpunkten
Kontaktperson: Ewa Karlsson, tel. 38 68 52, ewa.karlsson@gotene.se Samverkanspartner: Sjukgymnaster samt Kenneth Dalbris, träffpunktsansvarig,  studieförbundet Vuxenskolan

Syfte: Att förbättra äldres balans samt motverka fallskador. Allmänhet bjuds in till ett informationsmöte. Sedan får de som vill anmäla sig till regelbundna träffar med praktiska övningar i balansträning samt tips/utbildning om vad man kan göra själv. I samband med träffarna gemenskap över kaffebordet.

Beslut: 12 000 kr.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!