Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Fina placeringar i årets mätning av hemtjänsten

Hemtjänstindex mäter hur väl vi utför våra uppdrag inom hemtjänsten. I år hamnar vi på plats 47 av 290. Det är en klar förbättring från föregående år.

En äldre person som sitter i en stol, i bakgrunden syns en rollator. Förstora bilden

Vad är hemtjänstindex?

Hemtjänstindex ger en summering av kvaliteten för hemtjänsten, i alla Sveriges kommuner. Hemtjänstindex väger samman alla relevanta befintliga mätningar från till exempel Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR), kvalitetsregister och all annan relevant fakta och statistik som belyser kvaliteten i hemtjänsten.

Följande fyra områden mäts:

  • Information
  • Biståndshandläggning
  • Utförande
  • Stöd och utveckling

Plats 47 i hela landet

Hemtjänstindex för 2023 presenterades i början av december. Utifrån våra totala resultat i samtliga mätningar hamnar vi på plats 47 av landets 290 kommuner. Det är en klar förbättring från förra året då Götene kommun hamnade på plats 87.

I kategorin Utförande är vår hemtjänst den tredje bästa vad gäller bemötande och trygghet bland kommuner som har färre än 30 000 kommuninvånare. Totalt är Götene den 25:e bästa kommunen på utförda hemvårdstjänster i år. Det är ett stort steg uppåt jämfört med 85:e plats år 2022.

Utmaningar framåt

Vi är inte nöjda med placeringen inom kategorin Stöd och utveckling. Där sjunker vi från plats 137 till 192. Det vi redan nu ser som påverkar resultatet är att systematiken runt besvarandet av enkäter inom organisationen behöver bli tydligare.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!