Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Erbjudande om hälsosamtal

Götene kommun erbjuder nu hälsosamtal för dig som är mellan 83 och 88 år och som bor hemma utan hjälp från hemtjänst.

Äldre person håller i en gul boll. Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.

Hälsosamtal för att motverka ofrivillig ensamhet

Götene kommun har fått statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom hälsosamtal. Syftet är att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet för att kunna introducera den som vill till aktiviteter i kommunens regi, men även till andra aktiviteter som finns i samhället. Kommunen är även intresserad av att veta hur hälsan i stort är för få ett bra underlag till framtida planering och förebyggande insatser.

Informationsbrev

Det har nyligen skickats informationsbrev till kommuninvånare i målgruppen. De personer som får brev är de som inte sedan tidigare har någon hemtjänst från kommunen (undantaget trygghetslarm) och som bor kvar hemma. I brevet finns också en enkät att svara på som berör olika frågor som kan kopplas till hälsa. De som önskar kan få ett hembesök från projektledaren för att resonera kring enkätens frågor och den egna hälsan.

I brevet hittar finns information om undersökningen och hur den gör som vill ha ett hembesök. Tillsammans med brevet finns även en enkät att fylla i och skicka åter i bifogat svarskuvert.

Målgrupp

I underlaget till statsbidrag står att hälsosamtalen i en första fas bör riktas till de allra äldsta som inte bor på särskilt boende eller har hemtjänst.

Åldersspannet 83-88 har valts ut för att nå så många som möjligt som bor hemma och som inte nyligen fått ta del av information från kommunen. Under flera år har kommunen sedan tidigare arbetat aktivt med att bjuda in till informationsträffar för de som blir 80 år under året. Syftet har varit att ge information om vad kommunen har att erbjuda för stöd den dag då man kanske behöver stöd i sin vardag. De som inte kunnat komma på de träffarna har erbjudits hembesök.

Utifrån detta bedöms de kommuninvånare som är mellan 80-83 relativt nyligen ha fått information. De som är över 88 år bor till största delen på ett äldreboende.

Bild på Eva Lundell, projektledare.Förstora bilden

Eva Lundell är den som håller i hälsosamtalen.

Mer information och frågor

Eva Lundell håller i hälsosamtalen. Vid hembesök tar hon med sig mer information. Du kan även vända dig till henne om du har några frågor.

Deltagande i hälsosamtalen är frivilligt och alla svar behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det bara är projektledare Eva Lundell som vet vad deltagarna har svarat och hon har tystnadsplikt. Svaren sammanställs och redovisas sedan anonymt.

Eva Lundell, projektledare
E-post: eva.lundell@gotene.se
Telefon: 070-337 84 70 (telefontid måndagar och tisdagar klockan 9.00-11.00).

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!