Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Enkät om covid-19-pandemins konsekvenser för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet genomför med stöd av Socialdepartementet och Eurocarers en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga

Enkät riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående

Som en del i studien har en enkät tagits fram. Syftet med enkäten är att kartlägga hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga omsorgsgivares hälsa och livssituation samt att samla in åsikter och förslag kring hur man bättre kan stödja anhöriga under nuvarande och framtida pandemier.

Vi är tacksamma om den som är över 18 år och som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående vill svara på enkäten. Det tar cirka 20 minuter och du kan när som helst avsluta din medverkan utan att förklara varför. Det är också möjligt att tillfälligt avbryta och återkomma till enkäten vid ett senare tillfälle. Alla svar är helt anonyma.

Med din hjälp kommer Nka, Eurocarers och medverkande anhörig-, brukar- och pensionärsorganisationer bättre kunna belysa anhörigas situation och föra fram förslag på hur stödet till anhöriga kan bli bättre.

Kontakt
Om du har några frågor om studien, vänligen kontakta: Annica Larsson Skoglund, epost: annica@anhoriga.se

Vi vill ha dina svar senast den 15 januari 2021

Länk till undersökningen

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!