Du kan fortfarande söka bidrag ur social samfond!

Publicerad: 08 april 2019 klockan 09.02

Det finns fortfarande möjlighet att söka bidrag ur stiftelsen Social samfond, sista ansökningsdag är 23 april. Fonden riktar sig till behövande inom kommunen, särskilt till sjuka och funktionsnedsatta.

Social samfond

Social samfond har bildats samfond har bildats genom genom en sammanslagning av flera mindre fonder och pengarna delas ut årligen. Samfondens bidrag får inte användas för att täcka behov som staten eller kommunen ska tillgodose genom skattemedel.

Så här ansöker du

Ansök skriftligt via brev eller e-post genom att ange vad du söker bidrag till och en ungefärlig kostnad samt något om varför du söker bidraget. Lämna även kontaktuppgifter. Socialnämnden beslutar om vilka som får bidrag och alla sökande får ett skriftligt besked under maj 2019.

Ansökan senast den 23 april 2019

Adress: Götene kommun, socialnämnden, 533 80 Götene
E-post: socialnamnden@gotene.se

Vi behöver spara och hantera personuppgifter om dig för att administrera din ansökan. Vi följer de lagar som styr hanteringen av dina personuppgifter som t.ex. dataskyddsförordningen och andra lagar. För mer information se www.gotene.se/personuppgifter.

Kontaktperson

Anna-Maria Kindahl
Telefonummer: 0511-38 60 53
E-post: anna-maria.kindahl@gotene.se

Sidansvarig: Elisabeth Gerhardsson, senast ändrad 08 april 2019