Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Daglig verksamhets arbete och utformning

Publicerad: klockan

Just nu cirkulerar olika uppfattningar om daglig verksamhet som till vissa delar är helt felaktiga. Därför vill socialchefen berätta hur vi arbetar inom daglig verksamhet och varför verksamhetens utformning har förändrats. Det är individens behov och önskemål som styr val av aktivitet. Alla aktiviteter kallas för arbete oavsett om det är arbete på en arbetsplats eller skapande verksamhet. Teatergruppen lades dock ner på grund av för få deltagare när brukarna fick möjlighet att påverka val av aktivitet. Vi välkomnar den granskning som Inspektionen för vård och omsorg kommer att göra under november.  

Frivillig sysselsättning för vuxna med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet är frivillig sysselsättning för vuxna personer med funktionsnedsättning som har svårt att få ett arbete. Verksamheten grundar sig på lagen om stöd och service (LSS) och socialtjänstlagen (SOL).

En viktig del inom LSS är att ge förutsättningar för individen att få vara som alla andra. Att få gå till ett arbete utgör en viktig del i detta. Den dagliga verksamheten ska därför vara så lik ett arbete som möjligt men anpassas utifrån individens intressen och behov. Du kan till exempel få arbeta i café eller produktion, jobba med inköp eller delta i olika skapande aktiviteter såsom musik och målning.

Att vara på en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och kännas meningsfullt.

Allt kallas för arbete

All sysselsättning inom daglig verksamhet kallas för arbete, oavsett vilken form av aktivitet det handlar om. Alla brukare arbetar efter egen förmåga och har möjlighet att gå undan för vila och återhämtning när behov finns. Vi skiljer inte på typ av aktivitet utan allt kallas arbete för att allas förmågor ska värderas lika.

Individen i centrum

Vi arbetar på individnivå och varje brukare har en individuell genomförandeplan med tydliga mål och insatser utifrån sin utvecklingspotential och sitt behov av stöd för att klara sin dag. Vår personal är specialister inom sitt område, har en gedigen utbildning och arbetar utifrån evidensbaserade metoder rekommenderade av Socialstyrelsen för att tillgodose individens behov och önskemål.

Ökat medbestämmande

Det är viktigt att komma ihåg att våra brukare är vuxna, myndiga människor med rätt att själva bestämma över sin vardag. För att öka individens medbestämmande över sin egen situation använder vi oss av alternativa kommunikationssätt, bland annat tydliggörande pedagogik, samtalsmatta, sociala berättelser och konsekvenskartor. Dessa verktyg används dagligen som hjälpmedel för den enskilde att kommunicera sina önskemål till våra medarbetare inom verksamheten.

De brukare som inte trivs med de aktiviteter som hen har på sitt schema har möjlighet att ändra till en annan aktivitet som passar bättre. Det görs i första hand i samråd med den enskilde, men även med andra yrkesprofessioner eller individens anhörige eller god man vid behov.

För få deltagare för en teatergrupp

Den teaterverksamhet som tidigare har varit en del av daglig verksamhet finns inte kvar. Detta för att flera av de brukare som tidigare var aktiva i teatergruppen valde bort teatern till förmån för andra arbetsuppgifter när de erbjöds möjligheten att påverka sin dag. Det medförde att det helt enkelt inte fanns tillräckligt många deltagare kvar för att upprätthålla en teatergrupp.

Skapande verksamhet finns till viss del kvar inom ramen för verksamheten, exempelvis genom sång, musik, bakning och plantering. Önskemål om teater och annan skapande verksamhet kan fortfarande tillgodoses av kommunen, men då som fritidsaktiviteter, genom kontaktpersoner, personliga assistenter och kulturskolan och inte inom daglig verksamhet.

Minskad stress hos brukare och personal

De förändringar som har gjorts inom daglig verksamhet har skapat bättre förutsättningar för brukarna att hitta en sysselsättning som är mer anpassad utifrån individens förmåga och behov av stöd. Stressnivån hos brukarna har sjunkit, vilket märks genom minskat självskadebeteende och utåtagerande beteende. Sjuktalen och stressnivån hos våra medarbetare har också sjunkit till följd av verksamhetens utformning.

Välkomnar granskning av verksamheten

Vi kan dock konstatera att det finns några anhöriga som inte är lika positiva till förändringen inom daglig verksamhet som vi är. Vi har därmed uppenbarligen misslyckats med att förmedla vinsten av förändringen för individen, något som vi tycker är väldigt tråkigt. Vi har därför uppmanat alla som inte är nöjda att göra anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och vi välkomnar den granskning som de kommer att genomföra hos oss under november.

Kontakt 

Eva Thimfors, socialchef
E-post: eva.thimfors@gotene.se
Telefon: 0511-38 61 98 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!