Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Brandrisken är mycket hög – undvik att elda i skog och mark

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg meddelar att brandrisken är mycket hög nu efter långvarigt, varmt väder och bara lite regn. Därför uppmanas alla att vara mycket försiktiga eller helt undvika att grilla, elda och använda stormkök i skog och mark.

En tänd eld i iordningställd grillplats i skogen. Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.

Brandriksken är hög efter långvarigt torrt och varmt väder med mycket lite regn. Marken är torr och det är stor antändnings- och spridningsrisk. Det krävs längre perioder med regn för att marken ska återhämta sig och få ner brandrisken till en låg och stabil nivå.

Vid hög brandrisk är det viktigt att vara mycket försiktig eller helt undvika att

  • Använda engångsgrill
  • Använda stormkök
  • Göra upp eld eller grilla direkt på marken
  • Använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus.

Det är säkrare att grilla vid iordningställda grillplatser med kol, briketter och gasol. Var alltid försiktig när du eldar eller grillar och var alltid förberedd att släcka en eventuell eld.

Information in English: High fire risk – avoid lighting fires in the woods and terrain

The risk of fire is very high after a period of dry and sunny weather and only a little rain. The ground is very dry and it's high risk of ignition and sparks spreading. It requires longer periods of rain for the ground to recover and making the risk of fire lower.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg urges everyone to be very careful or avoid to light barbeques/grill and campfires outdoors in the woods and the terrain.

It is safer to light barbeques/grill in approved grilling areas with coal, briquettes or LPG (liquefied petroleum gas). Always be careful when you light fires or barbeques/grill and always prepare how to extinguish an eventual fire.

During high fire risk, it's important to be careful or to avoid:

  • Any use of disposable grill
  • Any use of portable stove
  • Setting up your own campfire or using a fireplace/grill in the woods or terrain
  • Outdoor open fires (bonfires)
  • Any use of pyrotechnic equipment, for example fireworks outdoors

Kontakt

Kommunsamordningscentralen (KSC), Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Telefon: 0515-88 58 80
E-post: ksc@falkoping.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!