Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Bra betyg för äldreomsorgen i år igen!

Publicerad: klockan

En yngre kvinna håller om en äldre man som håller i en käpp.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

I årets nationella brukarundersökning får Götene kommun återigen ett mycket bra resultat. Särskilt boende har höga betyg rätt igenom och hemtjänsten har förbättrat sitt resultat sedan förra året. - Personalen gör ett fantastiskt bra arbete, säger Veronica Augustsson områdeschef för äldre- och handikappomsorgen

Förbättrat resultat i hemtjänsten

Svarsfrekvens 76,9 % (153 personer) Riket 66,7 %.

Verksamheten har förbättrat sitt resultat i 12 av de 17 frågorna, vilket är en markant förbättring jämfört med 2014. Detta är ett tecken på att förbättringsarbetet her gett resultat.

Omorganisation och styrkortsmål

En bidragande anledning till det förbättrade resultatet kan vara den omorganisation som har genomförts i hemtjänsten i Götene 2014, där man delade hemtjänstgrupperna från två till tre för att bl.a förbättra kontinuiteten för de äldre. En annan anledning till det förbättrade resultatet kan också vara att man i verksamheten har arbetat mycket med inflytandefrågor för de äldre det senaste året utifrån äldreomsorgens styrkortsmål.

99 % nöjda med personalens bemötande 

Frågan om personalens bemötande får nästan full pott 99 %.Utöver bemötandet fick flera frågor ett mycket högt nöjdhetsbetyg.

 • ​Personalens bemötande 99%
 • De boende känner förtroende för personalen 97%
 • Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 90 % 
 • Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 90 %
 • Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 90 %

Förbättringsområden! 

Resultatet visar också på en del förbättringsområden. Bland annat så är det bara 44 % som inte besväras av ensamhet i hemtjänsten, endast 55%tycker att det är lätt att få träffa läkare, 61 % tycker att de kan påverka vilka tider de får hjälp och det är 59 % som vet var de kan lämna synpunkter och klagomål. Dessa områden måste verksamheten arbeta med att förbättra.

Läs hela resultatet här för hemtjänsten

Höga betyg i särskilt boende

Svarsfrekvens 57,3 % (55 personer).Riket 55,4 %

Om man ser till helheten för Götenes del så är det även i år ett mycket bra resultat jämfört med riket. Götenes resultat ligger klart över rikssnittet i 20 av de totalt 22 frågorna. En klar majoritet av de svarande är mycket positiva i sina svar.

Bemötande, trygghet och förtroende i topp

Mest nöjda är de svarande med personalens bemötande, att de känner sig trygga på äldreboendet och att de känner förtroende för personalen. Sex av de totalt 22 frågorna har fått ett nöjdhetsbetyg på 90 %. Dessa är:

 • Personalens bemötande 96 %
 • Känner sig trygg på äldreboendet 96 %
 • Känner förtroende för personalen 95 %
 • Det är lätt att få träffa sjuksköterska vid behov 92 %
 • Fick plats på önskat äldreboende 91 %
 • Det är lätt att få kontakt med personalen 90 %

Flera förbättringsområden

Trots mycket höga nöjdhetsbetyg och att alla betyg ligger över rikssnittet så har resultatet i många av frågorna försämrats sedan förra årets undersökning, vilket är en varningssignal till verksamheten. Särskilt boende har legat på topp flera år i rad och det är verkligen en utmaning att bibehålla de höga resultaten år efter år.

Resultatet visar på fem förbättringsområden. Bland annat så är det bara 32 % som inte besväras av ensamhet i äldreboendet, det är 52 % som vet var de kan lämna synpunkter och klagomål, 61 % tycker att personalen informerar om tillfälliga förändringar  och 71% tycker att det är lätt att få träffa läkare, Dessa områden måste verksamheten arbeta med att förbättra.

Läs hela resultatet för särskilt boende

Handlingsplan

Nu får ledningen, enhetschefer och personal tillsammans analysera och diskutera resultatet och ge förslag på hur de ska kunna bibehålla de goda resultaten samt ge förslag på åtgärder till det som behöver förbättras.

Om socialstyrelsen nationella brukarundersökningar 

Socialstyrelsen gör en årlig undersökning där alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård och omsorg.

Länk till Socialstyrelsen, äldres uppfattning om äldreomsorgen

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!