Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Bidrag ur social samfond för Götene kommun

26 mars 2010
Götene kommuns sociala samfond har bildats genom sammanslagning av ett flertal mindre fonder.
Bidrag ur dessa fonder ska användas till stöd åt behövande, särskilt sjuka och funktionshindrade, inom Götene kommun. Den sociala samfonden får inte användas till behov som enligt lag regleras genom andra åtgärder.

Ansökan om bidrag ur social samfond ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsen i Götene kommun.
Adress:
Götene kommun,
Kommunstyrelsen,
533 80 Götene

E-post:kommunstyrelsen@gotene.se

senast fredagen den 30 april 2010
                               
Upplysningar:
Gunvor Johansson
Telefon: 0511-38 60 77
 
KOMMUNSTYRELSEN I GÖTENE

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!