Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

All personal fick lära sig om evidensbaserad praktik

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Under en halvdag fick c:a 150 personal inom funktionshinderområdet fick lära sig om evidensbaserad praktik (EBP)

Syfte med utbildningen

- Det är viktigt att vi bygger vår omsorg inom funktionshinder enligt bästa tillgängliga kunskap så den enskilde får insatser av hög kvalitet, - säger Veronica Augustsson, områdeschef för funktionshinderområdet.

Utbildningsdag om EBP

Under en halvdag fick personalen utbildning i evidensbaserad praktik (EBP) genom teori och en egeninspelad film som visade vad EBP innebär och hur det kan gå till i vardagen. Personalen fick sedan genom ett grupparbete göra en kartläggning hur deras kunskapskällor ser ut idag utifrån följande frågeställningar:

  • Vilken kunskap har jag mest nytta av i mitt arbete?
  • Var hämtar jag kunskap som jag saknar?
  • Hur tar jag reda på brukarens kunskap och erfarenhet?
  • Hur följer jag upp om det blev någon förbättring eller förändring?
  • Hur sprider jag min kunskap vidare till andra?

Personalen fick besvara frågorna samt även identifiera förbättringsområden. Resultatet av kartläggningen kommer vara ett underlag till en gemensam kompetensutvecklingsplan för funktionshinderområdet.

Personalen nöjd med dagarna

Utvärderingen visar att personalen överlag är mycket nöjda med utbildningsdagen. På frågan vad de tyckte om dagarna som helhet gav de ett medelbetyg på 4,3 efter skalan 1-5. Några kommentarer från utvärderingen:

  • Bra lärorik dag, mer sådant här! Riktar sig till vård/LSS istället för bara äldrevården
  • Fantastisk film
  • Viktigt att träffas från olika grupper, bra idéer och diskussioner
  • Jättebra reflektionsmetod
  • Bra att vi är delaktiga

Hur går vi vidare?

Nästa steg i införandet av EBP är att arbeta vidare på "hemmaplan" i sin arbetsgrupp med EBP och kartlägga sina egna kunskapskällor för att identifiera vilka styrkor som finns och vad som behöver förbättras.

Övergripande kommer vi att ta fram en gemensam kompetensutvecklingsplan för funktionshinderområdet där vi stärker upp vår kunskapsprocess. En annan aktivitet som planeras är en gemensam Kvalitetsdag i mars 2019 för lärande och erfarenhetsutbyte inom hela Sektor omsorg.

Under 2019 kommer arbetet att fortsätta med att utveckla en evidensbaserad praktik.

Vad är evidensbaserad praktik?

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin erfarenhet och kompetens med bästa tillgängliga kunskap/forskning och den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Detta för att den enskilde här och nu ska få den bästa möjliga insatsen.

Kontaktperson

Veronica Augustsson, områdeschef funktionshinderområdet
Telefon: 0511-38 61 06
E-post: veronica.augustsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!