Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

16 projekt ska få Götene att må bättre

Publicerad: klockan

Varje år delar Folkhälsorådet ut pengar till folkhälsofrämjande projekt. I år fördelas 200 000 kronor på 16 olika projekt i syfte att främja Götenes kommuninvånares fysiska och psykiska hälsa.

Fokus för de 16 beviljade projekten ligger på fysisk hälsa och motion, inflytande och social samvaro. Projekten spänner över en mängd olika områden och aktiviteter, såsom kamratstödsverksamhet, utvecklande av goda mat- och rörelsevanor hos barn, stärkande av självkänsla och självförtroende hos unga tjejer samt interaktion mellan unga och gamla.

Ska vara något nytt

För att få bidrag från Folkhälsorådet till sitt projekt krävdes att projektet inte var en del av ordinarie verksamhet utan något nytt. Det skulle också vara ett samarbete mellan olika parter för att kunna utveckla nya arbetsmetoder, skapa nya kontaktytor samt för att kunna inspirera andra. Projekten var också tvungna att följa Folkhälsorådets styrkorts intentioner.

Verkar för trygg och hälsosam livsmiljö

Folkhälsorådets vision är att skapa en god livsmiljö för alla kommuninvånare där barn och ungdomar står i centrum och syftar till att skapa jämlikhet i hälsa. Rådets uppdrag och syfte är att verka för en trygg och hälsosam livsmiljö för alla i Götene kommun genom samverkan med berörda samhällsinstitutioner och organisationer.

En komplett lista och närmare beskrivning av de 16 projekten finns här.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!